Dermatologia

Analiza retrospektywna pacjentów z różnymi rodzajami łysienia

Anna Stepaniuk1

Magdalena Krawiel1

Aleksandra Kamińska1

lek. Julia Nowowiejska2

dr hab. n. med. Anna Baran2

prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak2

1Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

2Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Anna Baran

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok

e-mail: anna.baran@umb.edu.pl, tel. 85 740 95 74

  • Łysienie jest jednym z najpowszechniejszych problemów w dermatologii klinicznej i towarzyszą mu: niska samoocena, depresja i obniżone wskaźniki jakości życia
  • W artykule przedstawiono retrospektywną analizę aspektów epidemiologicznych i klinicznych wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu łysienia
  • Z łysieniem może być związanych wiele chorób, dlatego potrzebne jest multidyscyplinarne podejście uwzględniające współpracę dermatologa m.in. z psychiatrą i psychoterapeutą

Łysienie jest powszechnie używanym terminem opisującym grupę zaburzeń prowadzących do wypadania włosów. Może przybierać różne formy – od utraty w dobrze zdefiniowanych miejscach do rozproszonej lub całkowitej utraty włosów, która może dotyczyć wszystkich okolic owłosienia. Łysienie stanowi jeden z głównych problemów w dermatologii klinicznej, przy czym dotyczy ono wszystkich pacjentów niezależnie od płci, wieku, rasy i pochodzenia etnicznego1. Najczęstsza postać – łysienie androgenowe – jest obserwowana aż u połowy mężczyzn i kobiet w wieku ≥40 lat2. Łysienie wiąże się z wieloma chorobami współistniejącymi, w tym m.in.: chorobami tarczycy, zespołem policystycznych jajników, chorobą wieńcową czy lękiem3-5. Ponadto zaburzeniom prowadzącym do łysienia często towarzyszą niska samoocena, depresja i ogólnie obniżone wskaźniki jakości życia6,7.

Postacie łysienia

Istnieje wiele typów łysienia powstających w różnych mechanizmach patogenetycznych. Szeroko klasyfikowane są dwie główne postacie – bliznowaciejąca i niebliznowaciejąca, które mogą wynikać z odwracalnego lub trwałego zniszczenia mieszka włosowego, przy czym częstsze jest łysienie niebliznowaciejące2. Jego typową odmianę stanowi łysienie androgenowe występujące u nawet 70% mężczyzn i 40% kobiet (ryc. 1)8. Charakterystyczny w tym typie jest wzorzec wypadania włosów: u mężczyzn jest to cofnięcie linii włosów na skroniach oraz wypadanie w okolicy ciemieniowej (typ Norwood-Hamilton), u kobiet rozlane przerzedzenie w linii środkowej na czubku głowy (typ Ludwiga), a proces ten przypisuje się działaniu dihydrotestosteronu (DHT) na mieszki włosowe skóry i ich miniaturyzacji9,10.

Innym rodzajem łysienia niebliznowaciejącego jest łysienie plackowate (AA – alopecia areata) (ryc. 2). Jest to powszechny zapalny rodzaj wypadania włosów, który występuje w równym stopniu u kobiet i mężczyzn. Obraz kliniczny obejmuje postać od małych, dobrze odgraniczonych ognisk łysienia na skórze głowy aż do całkowitego braku owłosienia na ciele i skórze głowy, a w patogenezie kluczowe znaczenie ma mechanizm autoimmunologiczny11,12.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozpoznanie

Łysienie niebliznowaciejące można relatywnie łatwo zdiagnozować i podjąć próbę leczenia już w gabinecie lekarza rodzinnego, zaś z łysieniem bliznowaciejącym najlepiej udać się do dermatologa [...]

Terapia

Leczenie łysienia jest niekiedy wielkim wyzwaniem i nie zawsze można osiągnąć pełny sukces terapeutyczny w postaci odrostu włosów. Metodę postępowania dobiera się indywidualnie, [...]

Materiał i metody

Analizie retrospektywnej poddano grupę 88 chorych hospitalizowanych z powodu różnych typów łysienia w Klinice Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w latach 2011-2019. Pod uwagę brano [...]

Wyniki

W analizowanym okresie w klinice z powodu łysienia było hospitalizowanych 88 pacjentów, w tym 64 kobiety (73%), 16 mężczyzn (18%) oraz 8 dzieci (9%) – [...]

Omówienie

Włosy postrzegane są jako istotne w kontekście fizjologicznym i psychologicznym, między innymi również poprzez ochronę przed promieniowaniem. W piśmiennictwie można znaleźć doniesienia, że lęk [...]

Wnioski

Łysienie występuje u pacjentów w każdym wieku bez względu na płeć i pochodzenie etniczne; wiąże się z obniżeniem jakości życia oraz pogorszeniem samooceny, co może [...]

Do góry