Urologia

Przewlekły ból miednicy

dr n. med. Ewa Magdalena Koźmińska

Praktyka Lekarska, Kruszyniany

Adres do korespondencji:

dr n. med. Ewa Magdalena Koźmińska

e-mail: e.m.kozminska@wp.pl

 • Przewlekły ból miednicy (CPP) może być objawem wielu schorzeń ze strony różnych układów i narządów
 • Brakuje metod diagnostycznych pozwalających ustalić konkretną przyczynę CPP
 • Najskuteczniejsze jest postępowanie wieloczynnikowe i wielospecjalistyczne

Przewlekły ból miednicy (CPP – chronic pelvic pain) to utrzymujące się przez co najmniej 6 miesięcy okresowe lub stałe dolegliwości bólowe w obrębie podbrzusza i miednicy1. W definicjach CPP przyjętych przez Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) oraz American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) podano, że występowanie takiego bólu u kobiet nie jest związane z ciążą i pojawia się on nie tylko w trakcie miesiączki lub w następstwie stosunku płciowego2-4. Dolegliwości są na tyle silne i dokuczliwe, że skłaniają kobietę do zgłoszenia się do lekarza3,4. Natomiast u mężczyzn za najczęstszą przyczynę CPP przyjmuje się przewlekłe niebakteryjne zapalenie gruczołu krokowego (CP/CPPS – chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome)5.

Niemniej CPP bywa objawem nie tylko schorzeń narządu rodnego lub gruczołu krokowego, lecz także dolnych dróg moczowych, jelit, mięśni szkieletowych, zaburzeń neurologicznych lub zrostów po operacjach1,3,5.

Częstość występowania

Częstość występowania CPP waha się od kilku do blisko 30%. W 2016 r. Mieritz i wsp. podali, że dotyczy on 25% kobiet w okresie rozrodczym oraz 10-16% mężczyzn6. Dane opublikowane przez Sunga i wsp. w 2020 r., zgromadzone na podstawie analizy piśmiennictwa z lat 2005-2012, świadczą o tym, że częstość występowania CPP wśród kobiet wynosi 6-27%, zaś częstość rozpoznawania CP/CPPS u Amerykanów w wieku 40-79 lat jest na poziomie około 9%7.

Etiologia

Nie ustalono ostatecznej przyczyny występowania CPP. Jest to trudne, ponieważ ból rzadko stanowi następstwo pojedynczego zaburzenia, a zbieżność dróg neuronalnych często utrudnia dokładne umiejscowienie dolegliwości i powoduje tzw. przenoszenie bólu, w wyniku czego patologie narządów trzewnych mogą być odczuwane jako ból struktur somatycznych unerwionych przez ten sam segment rdzenia kręgowego8. Autorzy opracowania opublikowanego przez Agency for Healthcare Research and Quality ocenili, że CPP może wystąpić w przebiegu ponad 60 schorzeń9. Wśród nich najczęściej wymienia się:

 • endometriozę
 • mięśniaki macicy
 • przewlekłe zapalenie miednicy
 • wypadanie narządu rodnego
 • przewlekłe niebakteryjne zapalenie stercza
 • zespół jelita drażliwego
 • śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego
 • zrosty pooperacyjne w obrębie miednicy1-3,9.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wywiad

Jak zwykle w naszym zawodzie ogromną rolę odgrywa przeprowadzenie starannego wywiadu chorobowego. Trzeba zapytać o:

Badanie przedmiotowe

Obowiązuje staranne badanie brzucha, podczas którego u wielu chorych stwierdza się tkliwość w okolicy nadłonowej. U kobiet konieczne jest przeprowadzenie badania ginekologicznego. Jeśli przyczyną [...]

Badania dodatkowe

Trzeba przyznać, że przydatność badań dodatkowych, zwłaszcza laboratoryjnych i obrazowych, w ustalaniu przyczyn występowania CPP jest bardzo ograniczona1. Dotychczas nie opracowano złotego standardu [...]

Leczenie

Z uwagi na różnorodność przyczyn występowania CPP i zwykle niewyjaśnienie ostatecznej z nich niezmiernie ważna jest współpraca z chorymi, informowanie ich o kolejnych etapach postępowania i konieczności [...]

Podsumowanie

Przewlekły ból miednicy może być wywołany bardzo wieloma przyczynami wynikającymi z zaburzeń różnych układów i narządów, niejednokrotnie skojarzonych. Długotrwałe utrzymywanie się dolegliwości i nieskuteczność [...]

Do góry