Przypadek kliniczny

Zespół bólowy miednicy mniejszej

dr n. med. Sławomir Tubek

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „OpusM” Sławomir Tubek w Strzelcach Opolskich

Adres do korespondencji:

dr n. med. Sławomir Tubek

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „OpusM”

ul. Krakowska 36/3, 47-100 Strzelce Opolskie

e-mail: slawomir.tubek@hipokrates.org

  • Opis przypadku pacjentki z zespołem bólowym miednicy mniejszej
  • Wskazanie wieloczynnikowej etiologii zaburzenia oraz występujących objawów
  • Skuteczność antybiotykoterapii stosowanej z powodu innych schorzeń w zmniejszaniu dolegliwości bólowych

Zespół bólowy miednicy mniejszej (CPP – chronic pelvic pain) u kobiet jest zagadnieniem od dawna znanym, wielokrotnie opisywanym i definiowanym, wiedza na ten temat jest praktycznie podręcznikowa1,2. Nie jest to sprecyzowana jednostka chorobowa, tylko objaw, który może mieć etiologię wieloczynnikową. Stanowi istotny problem kliniczny, społeczny i ekonomiczny, ponieważ dotyczy co szóstej kobiety w wieku rozrodczym.

Wśród przyczyn wymienia się:

  • ginekologiczne, takie jak: endometrioza, adenomioza, guzy jajnika, mięśniaki macicy, zapalenie błony śluzowej macicy, zapalenie jajowodów, żylaki miednicy, zespół resztkowego jajnika
  • urologiczne, takie jak: śródmiąższowe zapalenie pęcherza, zespół cewki moczowej, pęcherzowa kamica moczowa, dyssynergia wypieracza pęcherza moczowego
  • gastroenterologiczne, tj. zespół jelita drażliwego, zaparcia, nietolerancję glutenu (celiakalna i nieceliakalna), przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego, choroby zapalne jelit, przewlekłe zapalenie otrzewnej
  • mięśniowo-szkieletowe i neurologiczne – zespół mięśnia dźwigacza odbytu, zespół mięśnia gruszkowatego, fibromialgię, zrosty pooperacyjne, uwięźnięcie nerwu w bliźnie, zespoły uciskowe na nerwy, bóle mięśniowo-powięziowe, neuropatie, dyskopatie, zmiany zapalne oraz zwyrodnieniowe w stawach krzyżowo-biodrowych
  • przepukliny ściany brzucha
  • psychosomatyczne, takie jak: depresja, zaburzenia snu, zaburzenia psychoseksualne, migrena z objawami w jamie brzusznej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

U aktualnie 45-letniej kobiety, gdy miała 24 lata, po ciąży (poród siłami natury) pojawiły się dolegliwości bólowe w podbrzuszu, zwłaszcza lewym, [...]

Omówienie

Opisany przypadek pacjentki stanowi przykład wieloletniego zespołu bólowego miednicy mniejszej, w którym głównym problemem jest endometrioza, choć współistnieją z nią praktycznie wszystkie inne [...]

Do góry