Psychologia

Funkcjonowanie poznawcze a wirus SARS-CoV-2 – na co zwrócić uwagę?

dr hab. n. zdr. Monika Talarowska, prof. UŁ

Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki

Adres do korespondencji:

dr hab. n. zdr. Monika Talarowska, prof. UŁ

Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki

ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź

e-mail: talarowskamonika@wp.pl

  • Przybliżenie aktualnego stanu wiedzy na temat możliwego funkcjonowania poznawczego w ostrej fazie zakażenia SARS-CoV-2 oraz w okresie rekonwalescencji
  • Zwrócenie uwagi na konieczność rozważenia w procesie ustalania rozpoznania możliwych objawów neuropoznawczych przebytej infekcji
  • Częste objawy pogorszenia funkcjonowania poznawczego: osłabienie sprawności pamięci świeżej, osłabienie funkcji uwagi oraz tzw. funkcji wykonawczych (m.in. trudności z hamowaniem reakcji, planowaniem i rozwiązywaniem problemów)

W pierwszych miesiącach pandemii wirusa SARS-CoV-2 doniesienia naukowe, ale również działania podejmowane na pierwszej linii frontu walki z nim koncentrowały się wokół łagodzenia objawów zespołu ostrej niewydolności oddechowej (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)1. Ta droga postępowania z pewnością była słuszna, gdyż to właśnie te symptomy najczęściej prowadziły i prowadzą do śmierci pacjentów. Jednak dziś, blisko półtora roku od ogłoszenia pierwszych przypadków zarażenia, wiemy, że odległe objawy infekcji koronawirusem 2 daleko wykraczają poza utrzymujące się osłabienie układu oddechowego.

NeuroSARS2 – najbardziej typowy obraz

W dostępnej literaturze możemy odnaleźć dwa nowe terminy stworzone dla określenia deficytów neurologicznych, neuropoznawczych i neuropsychiatrycznych obserwowanych w przebiegu infekcji koronawirusem 2: NeuroSARS2 oraz NeuroCOVID (neurological symptoms and neuropsychiatric disorders related to COVID-19)2.

Zdaniem Ellula i wsp.3 oraz Mao i wsp.1 ponad jedna trzecia pacjentów w ostrej fazie COVID-19 ma objawy typowe dla NeuroCOVID; zwykle występują one w ciągu pierwszych kilku dni jawnej symptomatologii klinicznej (tab. 1). W przypadku pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej opieki medycznej objawy te stwierdza się u ponad 80% chorych. Co więcej, obecność symptomów z tej grupy wydaje się istotnym czynnikiem cięższego przebiegu choroby oraz zwiększa ryzyko zgonu4

Wśród wymienionych w tabeli 1 jednostek chorobowych najczęściej obserwowane są: zawroty i bóle głowy, utrata smaku i węchu, bóle mięśniowe, nasilony niepokój, objawy depresyjne oraz majaczenie6. Zdaniem Mao i wsp.1 nasilenie objawów neurologicznyc...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Funkcje poznawcze a COVID-19

Przebieg zaburzeń funkcji poznawczych w tej grupie chorych jest zróżnicowany – od deficytów wybiórczych, specyficznych i łagodnych po zmiany uogólnione i znacznie nasilone. Pogorszenie [...]

Opis przypadku

Pacjentka została skierowana na badanie neuropsychologiczne przez lekarza neurologa. Jego celem była ocena występujących objawów oraz funkcjonowania poznawczego. Kobieta ma 68 [...]

Co można zrobić?

Badania epidemiologiczne potwierdzają związek między chorobami neuropsychiatrycznymi a infekcjami wirusowymi. Procesy zapalne (o ostrym i przewlekłym charakterze) mogą mieć wpływ na funkcjonowanie rozwijającego się [...]

Do góry