Ortopedia

Czy rwa kulszowa jest rwą?

dr n. med. Kamil Koszela

Klinika i Poliklinika Neuroortopedii i Neurologii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. Eleonory Reicher w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Kamil Koszela

Klinika i Poliklinika Neuroortopedii i Neurologii,

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa

  • Główną i najczęstszą przyczyną rwy kulszowej jest kompresja fragmentu krążka międzykręgowego na korzenie nerwowe tworzące nerw kulszowy
  • W diagnostyce podstawową rolę odgrywa badanie podmiotowe i przedmiotowe. Badania obrazowe pozwalają natomiast ustalić przyczynę dolegliwości i potwierdzić poziom zmian patologicznych w obrębie kręgosłupa
  • Jednym z bardzo często stwierdzanych powodów maskowania rwy kulszowej jest zespół bólowy krętarza większego kości udowej, w terapii którego stosuje się iniekcyjną steroidoterapię i/lub kolagenoterapię iniekcyjną

Rwa kulszowa jest często rozpoznawanym objawem w przebiegu zespołu bólowego kręgosłupa, szczególnie w gabinetach lekarzy pierwszego kontaktu, w izbach przyjęć i na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Chory zgłasza się z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa z promieniowaniem do kończyny dolnej. Mogą im towarzyszyć inne symptomy, takie jak: parestezje, osłabienie siły mięśniowej kończyny, zaburzenia czucia w jej obrębie oraz niedowłady. Bardzo ważnym elementem przed rozpoczęciem właściwej terapii jest ustalenie prawidłowego rozpoznania. W części przypadków po rozpoznaniu rwy kulszowej wdraża się ukierunkowane leczenie, ale chory nie zawsze zgłasza poprawę. Zatem należy zadać pytanie: czy na pewno nasze rozpoznanie jest prawidłowe? Może przyczyną dolegliwości jest inna jednostka chorobowa?

Czym jest rwa kulszowa?

Rwa kulszowa to objaw polegający na występowaniu dolegliwości bólowych w obrębie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego (L-S) z promieniowaniem do kończyny dolnej, z reguły przez pośladek, tylną część uda i podudzia, aż do stopy. Powstaje w wyniku kompresji, różnych zmian patologicznych w obrębie największego nerwu ludzkiego organizmu – nerwu kulszowego. Zmiany te z reguły powodują ucisk w obrębie kręgosłupa, szczególnie kanału kręgowego i otworów, przez które wydostają się korzenie nerwów rdzeniowych. Do najczęstszych przyczyn rwy kulszowej należy dyskopatia. Powstała przepuklina jądra miażdżystego może powodować konflikt ze strukturami nerwowymi, wywołując dolegliwości bólowe o charakterze korzeniowym, które promieniują do kończyny dolnej, z reguły jednostronnie. Nerw kulszowy powstaje z połączenia czterech lub pięciu korzeni nerwowych wychodzących z kanału kręgowego: częściowo korzenia L4 oraz korzeni L5, S1, S2 i zwykle również S31-3.

Przyczyny rwy kulszowej

Główną i najczęstszą przyczyną rwy kulszowej jest kompresja fragmentu krążka międzykręgowego na korzenie nerwowe tworzące nerw kulszowy. Może to być uwypuklony fragment krążka powodujący ucisk lub przepuklina jądra miażdżystego (PJM), która powsta...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka rwy kulszowej

W rozpoznaniu rwy kulszowej kluczowe jest przeprowadzenie badania podmiotowego i przedmiotowego. Pacjent zgłasza dolegliwości bólowe w obrębie kręgosłupa L-S schodzące przez pośladek na tylną [...]

Czym jest GTPS?

Zespół bólowy krętarza większego jest bardzo częstym zjawiskiem obserwowanym w populacji, niestety nierzadko nierozpoznawanym. Jego niezdiagnozowanie wynika z wielu powodów. Pacjent zgłaszający się [...]

Diagnostyka GTPS

Rozpoznanie zespołu bólowego krętarza ustala się przede wszystkim na podstawie wywiadu oraz badania klinicznego. Pacjent leży na boku, a zadaniem lekarza jest [...]

Leczenie GTPS

Ze względu na fakt, że zespół bólowy krętarza większego często jest nierozpoznawany, przechodzi w stan przewlekły, co utrudnia proces terapeutyczny. Skuteczną metodą [...]

Podsumowanie

Analizując różne wyniki badań przedstawiających statystykę występowania rwy kulszowej, możemy zauważyć dużą rozbieżność. W niektórych pracach częstość rozpoznawania rwy kulszowej w populacji mieści [...]

Do góry