Temat numeru

Zaburzenia węchu i smaku – diagnostyka różnicowa

dr n. med. Anna Starostka-Tatar1

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, prof. UO2,3

1Centrum Terapii SM w Katowicach

2Klinika Neurologii, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski

3Oddział Neurologiczny i Udarowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, prof. UO

Klinika Neurologii i Oddział Neurologii B

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi

ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole

  • Zaburzenia węchu i smaku stały się istotne ze względu na silną korelację z infekcją COVID-19, ale nie można zapominać o wielu chorobach, w których objawy te były znane od dawna
  • Zaburzenia te mogą się pojawić razem lub oddzielnie, być prodromem choroby lub występować w jej zaawansowanym stadium, a także wiązać się z naturalnym procesem starzenia się organizmu lub stosowaniem niektórych leków
  • Do ich przyczyn zalicza się urazy, neuropatie, choroby neurodegeneracyjne i genetyczne oraz infekcje; mogą też być elementem aury padaczkowej lub migrenowej

W dobie pandemii koronawirusa jednym z najbardziej charakterystycznych objawów tej infekcji okazał się brak węchu i smaku lub ich zaburzenia. Objawy te u części pacjentów ustępują w ciągu kilku tygodni, choć u wielu osób pojawiają się powikłania pod postacią parosmii (nieprawidłowego odczuwania zapachów) oraz parageuzji (nieprawidłowego odczuwania smaków). Jakkolwiek w ostatnim roku zaburzenia te najczęściej wiązano z infekcją COVID-19, należy pamiętać, że mogą one być objawem innych chorób, m.in. neurologicznych, laryngologicznych, a także infekcji dróg oddechowych niewywołanych COVID-19.

Diagnostyka różnicowa zaburzeń węchu

Zaburzenia węchu zyskały rozgłos w dobie pandemii COVID-19, choć objaw ten występuje również w innych schorzeniach infekcyjnych, w chorobach neurologicznych, laryngologicznych i internistycznych. Ocena węchu nie jest przeprowadzana rutynowo podczas wizyt lekarskich, a pacjenci często nie zdają sobie sprawy, że ich węch jest upośledzony1. W obecnych czasach bliżej przyglądamy się zaburzeniom węchu, a ich różnicowanie jest ważne również ze względów epidemiologicznych, gdyż każdy wykryty przypadek COVID-19 powinien być raportowany w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii.

Aby w pełni uzmysłowić sobie mnogość przyczyn mogących wywołać zaburzenia węchu, należy przypomnieć sobie anatomię i fizjologię układu węchowego. Nabłonek węchowy znajduje się w sklepieniu jamy nosowej. Komórki dwubiegunowe obecne w tej okolicy są zatopione w występującym tam śluzie, który umożliwia rozpuszczanie się związków lotnych będących źródłem zapachów. Komórki dwubiegunowe odbierają wrażenia węchowe ze środowiska, a następnie przekazują je poprzez komórki sitowe do opuszki węchowej, gdzie znajdują się komórki mitralne – one kierują informację węchową dalej, poprzez pasmo węchowe, trójkąt węchowy i istotę dziurkowaną przednią do węchomózgowia. W skład węchomózgowia wchodzi zakręt hipokampu, ciało migdałowate, zakręt gruszkowaty, guzek węchowy oraz jądro węchowe przednie. Informacje o bodźcach węchowych są przetwarzane w ciele migdałowatym oraz hipokampie2.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka różnicowa zaburzeń smaku

Zaburzenia smaku, podobnie jak zaburzenia węchu, stały się przedmiotem szerszej dyskusji w okresie pandemii COVID-19. Analogicznie do węchu smak nie jest rutynowo [...]

Proces starzenia się

Jednym z problemów związanych z procesem starzenia się są zaburzenia smaku. Trudno jednoznacznie określić mechanizm tego zjawiska, ponieważ u osób po 65 r.ż. nakładają [...]

Podsumowanie

Zaburzenia węchu i smaku to jeszcze do niedawna niedoceniane objawy, które w czasie pandemii COVID-19 zyskały na znaczeniu. Mogą występować wspólnie lub niezależnie [...]

Do góry