Pulmonologia

Epidemiologia krztuśca w populacji dorosłych

dr n. med. Agata Dutkowska

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr n. med. Agata Dutkowska

Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

  • Objawy kliniczne krztuśca oraz kryteria jego rozpoznawania i diagnostyki
  • Epidemiologia krztuśca w Polsce i na świecie
  • Leczenie i profilaktyka krztuśca

Krztusiec (dawniej koklusz) to ostra, bakteryjna, wysoce zakaźna choroba dróg oddechowych wywoływana przez zakażenie Gram(–) pałeczką krztuśca (Bordetella pertussis). Przyczyną zjadliwości tej bakterii jest toksyna krztuścowa, która działając na wewnątrzkomórkowe szlaki przekazywania sygnału, istotnie zakłóca funkcję wielu komórek. Klinicznie uszkadza drogi oddechowe, powodując wydzielanie gęstego i lepkiego śluzu. Toksyna krztuścowa poprzez wpływ na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) pobudza ośrodek kaszlowy, co objawia się napadowym, często doprowadzającym do wymiotów, przewlekającym się kaszlem, który może trwać nawet do 2 lat. Cechą charakterystyczną w krztuścu są zaburzenia wentylacji oraz powstawanie gwałtownych różnic ciśnień w klatce piersiowej. Nasilenie objawów zależy od wieku pacjenta oraz stanu jego układu odpornościowego. Przebieg choroby u osób szczepionych jest zwykle łagodniejszy.

Krztusiec jest najgroźniejszy w grupie noworodków i niemowląt, jednak ciężko chorują również osoby starsze. Ciężkie postacie krztuśca mają na ogół formę zapalenia płuc. U noworodków może on się objawiać bradykardią lub bezdechem sennym. Krztusiec może się rozwinąć u osoby w każdym wieku, a przechorowanie nie pozostawia trwałej odporności. Choroba może wystąpić u danej osoby kilka razy w życiu.

Jak dochodzi do zakażenia

Zarówno dzieci z pełnoobjawową chorobą, jak i młodzież czy osoby dorosłe, u których schorzenie przebiega skąpoobjawowo, mogą być źródłem zakażenia pałeczką krztuśca. Noworodki, niemowlęta i małe dzieci są zakażane przez dorosłych. Okres inkubacji trwa zwykle 7-14 dni. Znaczna zakaźność wynika z wydalania bakterii na wczesnym etapie niecharakterystycznych nieżytowych objawów kataralnych. Ryzyko zachorowania osoby podatnej na zakażenie po kontakcie z chorym przekracza 80%. Największa zaraźliwość występuje w pierwszych dwóch tygodniach choroby i utrzymuje się przez 3-4 tygodnie, przy czym właściwa antybiotykoterapia skraca zaraźliwość do 5 dni. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową, podczas kaszlu i kichania, oraz w znacznie mniejszym stopniu przez kontakt bezpośredni. Źródłem zakażenia są wyłącznie osoby chore, nie występuje nosicielstwo pałeczek krztuśca.

Objawy kliniczne krztuśca

Krztusiec cechuje zapalenie oskrzeli, z charakterystycznym napadowym, przewlekłym kaszlem. U niektórych pacjentów obraz kliniczny jest nietypowy, a nasilenie objawów zróżnicowane. W klasycznym przebiegu krztuśca wyróżnia się trzy etapy choroby prz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Jak dochodzi do zakażenia

Zarówno dzieci z pełnoobjawową chorobą, jak i młodzież czy osoby dorosłe, u których schorzenie przebiega skąpoobjawowo, mogą być źródłem zakażenia pałeczką krztuśca. Noworodki, niemowlęta [...]

Kryteria rozpoznania i diagnostyka krztuśca

Podejrzenie krztuśca jest oparte na obrazie klinicznym (najczęściej kaszel trwający >3 tygodnie). Rozpoznanie ustala się na podstawie wyników badań serologicznych lub [...]

Rozpoznanie różnicowe

W porównaniu z krztuścem rzadziej obserwuje się tzw. krztusiec rzekomy, wywołany przez Bordetella parapertussis, zwykle o lżejszym przebiegu, lub Bordetella bronchiseptica, która jest częstym [...]

Leczenie krztuśca

Leczenie przyczynowe krztuśca zaleca się w ciągu 3 tygodni od pojawienia się objawów. Włączenie antybiotyku we wczesnej nieżytowej fazie choroby może złagodzić [...]

Epidemiologia krztuśca w Polsce

Zapadalność na krztusiec do lat 60. XX w., przed wprowadzeniem w 1960 r. masowych szczepień profilaktycznych, przekraczała 100 przypadków/100 000 osób, z rekordem [...]

Epidemiologia krztuśca na świecie

World Health Organization (WHO) każdego roku odnotowuje do 48 mln przypadków krztuśca, z czego 195 000 przypadków rocznie kończy się zgonem9. Krztusiec [...]

Profilaktyka krztuśca

Szczepienia spowodowały prawie 100-krotną redukcję liczby zachorowań. Znacząco zmalała też liczba zgonów. W latach 80. XX w. odnotowywano

Podsumowanie

Krztusiec, pomimo realizacji trwającego od wielu lat programu szczepień, pozostaje istotnym problemem zdrowia publicznego nie tylko w Polsce, lecz także na całym [...]

Do góry