Podsumowanie

Dominującym modelem farmakoterapii pacjentów z ACS kierowanych do diagnostyki i leczenia inwazyjnego jest połączenie ASA, inhibitora receptora płytkowego P2Y12 i UFH. Prasugrel i tikagrelor wydają się lekami równoważnymi, a decyzja o wyborze konkretnego preparatu powinna być oparta głównie na jego dostępności oraz ocenie przeciwwskazań do jego użycia. Należy pamiętać o możliwości zastosowania w trakcie zabiegów PCI w przebiegu ACS dożylnych inhibitorów receptora płytkowego GPIIb/IIIa. Powinno się rekomendować terapię ASA wraz z prasugrelem lub tikagrelorem przez 12 miesięcy od ACS. Czas trwania tego leczenia może być skrócony w przypadku zwiększonego ryzyka krwawień, ale nie powinien być krótszy niż czas terapii warunkowany rodzajem implantowanego stentu.

Należy mieć nadzieję, że wprowadzenie nowych leków oraz wypracowanie nowych strategii terapeutycznych wpłynie na dalszą poprawę profilu skuteczności i bezpieczeństwa stosowanego leczenia przeciwpłytkowego/przeciwzakrzepowego oraz doprowadzi do dalszej redukcji śmiertelności w chorobach sercowo-naczyniowych.

Do góry