Nagła utrata efektu stymulacji

Pacjenci z wszczepionym stymulatorem DBS obawiają się nagłego i niespodziewanego wyłączenia stymulatora lub wyczerpania jego baterii. Taka nagła utrata efektu stymulacji występuje z częstością 2,7-50%. Jej przyczyną może być uszkodzenie lub samoistne wyłączenie generatora impulsów (np. w polu magnetycznym), wyczerpanie baterii stymulatora, uszkodzenie elektrody i (lub) przewodu łącznikowego lub przemieszczenie elektrody. Należy wówczas sprawdzić stan stymulatora (ON czy OFF). Brak możliwości połączenia programatora lub pilota z generatorem impulsów wskazuje na całkowite wyczerpanie baterii stymulatora. Gdy mimo utraty efektu klinicznego stymulator jest włączony, wówczas konieczne jest sprawdzenie impedancji, używając w tym celu programatora. Impedancja >2000 Ohm (stymulatory Soletra) lub >4000 (stymulatory Kinetra) wskazuje na przerwanie łączności elektrody z generatorem impulsów.14,15 Należy wtedy pilnie wykonać RTG czaszki lub TK/MR głowy i skierować chorego do prowadzącego neurochirurga.

Small 37555

Tabela 2. Zalecenia i środki ostrożności po zabiegu DBS

 

Środki ostrożności po DBS

Pacjenci z wszczepionym stymulatorem DBS zobowiązani są do zachowania szczególnych środków ostrożności i unikania sytuacji, w których może dojść do samoistnego wyłączenia stymulatora. Wykonywanie badań diagnostycznych, takich jak MR, elektrokardiogram (EKG), elektroencefalogram (EEG) czy badanie potencjałów wywołanych (PW) jest również możliwe przy zachowaniu pewnych obostrzeń (tab. 2).14 Każdy pacjent powinien uzyskać szczegółową informację w tym zakresie, a także otrzymać kartę identyfikacyjną z danymi na temat daty zabiegu i rodzaju założonego stymulatora oraz danymi kontaktowymi lekarza prowadzącego. Po zabiegu pacjent powinien otrzymać pilota – urządzenie służące do włączenia i wyłączenia stymulatora w razie potrzeby, a także do sprawdzenia stanu baterii. W niektórych modelach stymulatorów DBS za pomocą pilota możliwa jest zmiana wariantów zaprogramowanych przez lekarza ustawień w zależności od nasilenia objawów klinicznych.

Podsumowanie

Zabiegi DBS są coraz chętniej przeprowadzane, a liczba chorych z wszczepionym stymulatorem stale rośnie. Korzyść z leczenia stereotaktycznego zależy od wielu czynników, spośród których ważna jest nie tylko właściwa kwalifikacja i precyzyjne wykonanie zabiegu, ale również szczególna opieka pooperacyjna. Świadomość potencjalnych działań niepożądanych stymulacji pozwoli uniknąć wielu groźnych dla zdrowia i życia pacjentów sytuacji i zapewni optymalne wykorzystanie tego rodzaju terapii.

Do góry