Podsumowanie

Ciąża u kobiety z padaczką jest ciążą wysokiego ryzyka ze względu na powikłania i zagrożenia, jakie niesie dla matki, a także z uwagi na większe ryzyko wad wrodzonych i nieprawidłowości rozwoju płodu. Przypomnienie i uświadomienie sobie zagrożeń przez neurologów ma na celu poprawę opieki nad ciężarnymi. Od lekarza zależy, jakie leki przepisze kobietom w wieku rozrodczym, jak będzie monitorował leczenie w ciąży i na ile pomoże w wyborze ośrodka położniczego i rodzaju porodu. Ogromne znaczenie ma także edukacja kobiet i włączenie ich w proces leczenia i decydowania o sobie. Konieczne są: wczesna suplementacja kwasem foliowym w prewencji wad cewy nerwowej, monitorowanie poziomu LPP we krwi matki, suplementacja witaminą K pod koniec ciąży w ramach zapobiegania krwotokom u noworodka. Analizy Europejskiego Rejestru Ciąż (EURAP) potwierdzają, że większość kobiet z padaczką wolnych od napadów na początku ciąży ma szansę na utrzymanie takiego stanu.

Do góry