Neurologia po Dyplomie Nr 06 (listopad) / 2012

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2012
Przypadki kliniczne
Choroby naczyniowe
Choroby demielinizacyjne
Neuropsychiatria
Zaburzenia zmysŁÓw
Inne