Darmowa dostawa na wszystkie publikacje w sklepie podyplomie.pl  Przejdź do sklepu >


Neurologia po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2010

Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2010
Choroby naczyniowe
Choroby demielinizacyjne
Choroby ukŁadu pozapiramidowego
Choroby zwyrodnieniowe
Padaczka
Inne