Neurologia po Dyplomie Nr 04 (lipiec) / 2012

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2012
Zaburzenia zmysŁÓw
Choroby naczyniowe
Choroby demielinizacyjne
Choroby ukŁadu pozapiramidowego
Neuroelektrofizjologia
Przypadki kliniczne