W przyszłości stopniowo będą wprowadzane nowe znaczniki, które pozwolą lepiej scharakteryzować biologię wybranych typów nowotworów oraz indywidualnie wybrać optymalny sposób leczenia pacjenta. Wydaje się, że metoda PET jest najlepszym narzędziem w rozwoju personalizowanej terapii – THERANOSTIC, tak istotnej w schorzeniach onkologicznych.

Do góry