Zanim ustalisz rozpoznanie, zinterpretuj to badanie

RADA NAUKOWA DZIAŁU dr n. med. Anna Turska-Kmieć (przewodnicząca), prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, dr hab. n. med. Henryk Mazurek,
dr hab. n. med. Magda Rutkowska, prof. dr hab. n. med. Piotr Socha

Wyniki odczynów serologicznych w kierunku zakażenia cytomegalowirusem u 3-miesięcznego niemowlęcia urodzonego o czasie i u 3-miesięcznego wcześniaka

Dorota Dunin-Wąsowicz

Klinika Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie 

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Dorota Dunin-Wąsowicz Klinika Neurologii i Epileptologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa e-mail: d.dunin@czd.pl

Pediatr Dypl. 2012;16(6):63-66

Przypadek 1

Zinterpretuj podane wyniki swoistych odczynów serologicznych w kierunku zakażenia cytomegalowirusem (human cytomegalovirus, HCMV) 3-miesięcznego niemowlęcia urodzonego o czasie, u którego po raz pierwszy w życiu wystąpił napad drgawek klonicznych.

Przypadek 2

Zinterpretuj podane wyniki swoistych odczynów serologicznych w kierunku zakażenia cytomegalowirusem wykonanych w tej samej pracowni u 3-miesięcznego wcześniaka urodzonego w 30 tygodniu ciąży.

Small 22466

Tabela 1. Wyniki swoistego odczynu ELISA 

Small 22490

Tabela 2. Wartości ujemne HCMV IgG i HCMV IgM w pracowni, w której wykonano oba badania serologiczne

   

Dla odczynu ELISA w kierunku zakażenia cytomegalowirusem wykonywanego w tej pracowni:

• wynik ujemny miana przeciwciał HCMV IgG: <0,6 AU/ml

• wartość progowa dodatnich wyników dla miana przeciwciał HCMV IgG: >6,0 AU/ml

• wynik ujemny miana przeciwciał HCMV IgM: indeks <0,85

• wartość graniczna HCMV IgM: od 0,85 do <1,0

• wynik dodatni miana przeciwciał HCMV IgM: >1,0

Interpretacja badań

Przypadek 1.

Wysokie dodatnie miano przeciwciał w klasie HCMV IgG oraz dodatnie miano przeciwciał HCMV IgM. Zakażenie cytomegalowirusem.

Przypadek 2:

Wysokie dodatnie miano przeciwciał HCMV IgG, ujemne miano przeciwciał HCMV IgM. Możliwe zakażenie cytomegalowirusem.

Omówienie przypadków

Przypadek 1.

Do góry