Pediatria po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2012

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2012
Minisympozjum choroby zakaźne
Minisympozjum – choroby zakaŹne
Zaburzenia snu
Choroby oczu
Jak to się robi
Specjalista – pediatrze
Z farmakologią na ty
Zanim ustalisz rozpoznanie, zinterpretuj to badanie
Ostry dyŻur pediatryczny
Pytania do specjalisty
Minisympozjum – choroby zakaŹne
Hematologia dziecięca