Rzadkie choroby płuc

Small 41495

Tabela 2. Obturacja oskrzeli u dzieci – przyczyny i badania diagnostyczne

Świsty mogą występować w przebiegu rzadkich chorób płuc, takich jak: zarostowe zapalenie oskrzelików, choroby śródmiąższowe płuc czy zespół jednostronnie jasnego płuca1.

W tabeli 2 przedstawiono najczęstsze jednostki chorobowe będące przyczyną obturacji oskrzeli u dzieci wraz z badaniami diagnostycznymi pomocnymi w ustaleniu rozpoznania.

Podsumowanie

Obturacja dróg oddechowych jest szerokim pojęciem obejmującym wiele jednostek chorobowych. Podstawą prawidłowego rozpoznania są wnikliwie zebrany wywiad oraz dokładne badanie przedmiotowe. Najczęstszą przyczyną świszczącego oddechu u dzieci są choroby o podłożu zapalnym – obturacyjne zapalenie oskrzeli oraz astma.

Leczenie obturacji dróg oddechowych zależy od jej przyczyny. Długo utrzymujące się zwężenie oskrzeli i brak spodziewanej poprawy po zastosowanym leczeniu wymagają poszerzenia diagnostyki w kierunku przede wszystkim wad, nie tylko układu oddechowego, lecz także układu krążenia, przewodu pokarmowego i innych. Trzeba brać pod uwagę również fakt występowania u jednego pacjenta kilku chorób odpowiedzialnych za pojawienie się obturacji dróg oddechowych. Dzieci wymagające poszerzenia diagnostyki należy kierować do pediatrycznych ośrodków pulmonologicznych.

Do góry