Do zapamiętania

  • Dzieci z rozpoznanymi chorobami hematologicznymi, zarówno wrodzonymi, jak i nabytymi, wymagają indywidualnego podejścia do szczepień ochronnych. Wskazania i przeciwwskazania do ich realizacji powinni opracowywać doświadczeni lekarze, specjaliści w zakresie immunologii, wakcynologii lub hematologii.
  • Warunkiem optymalnego wykorzystania szczepień jako sposobu zapobiegania chorobom zakaźnym jest dobra współpraca pomiędzy lekarzem opracowującym a realizującym zalecenia dotyczące czynnej immunizacji.
  • W przypadku większości chorób hematologicznych wskazana jest realizacja poszerzonego zakresu szczepień ochronnych, niekiedy z wyłączeniem szczepionek żywych. Rzadko szczepienia są całkowicie przeciwwskazane.
  • Nieuzasadnione wykluczenie dzieci z chorobami hematologicznymi ze szczepień lub ich opóźnianie niesie za sobą ryzyko wystąpienia infekcji zagrażających życiu pacjenta.

Do góry