Podsumowanie

Wnioski nasuwają się same – wskazane jest opracowanie zasad zarządzania stresem zawodowym, programów edukacyjnych dotyczących stresu i wypalenia oraz warsztatów rozpoznawania objawów i radzenia sobie z tymi zjawiskami.

Do góry