b) korony protetyczne.

Optra Contact

Small 01 opt

Ryc. 1. Instrumenty Optra Contact: do zębów trzonowych (zielony), do zębów przedtrzonowych (granatowy) oraz formówka pierścieniowa (Mifam) i pasek anatomiczny (Praktor).

W skład zestawu Optra Contact wchodzą: instrument do zębów przedtrzonowych (o dwóch końcówkach pracujących) oraz do zębów trzonowych (również obustronny) (ryc. 1).

Small 02 opt

Ryc. 2. Część pracująca instrumentu Optra Contact.

Praca tymi narzędziami polega na założeniu na ząb z opracowanym ubytkiem na powierzchni stycznej formówki pierścieniowej, np. z anatomicznym paskiem metalowym uszczelnionym klinem. Następnie należy przygotować ubytek do wypełnienia: wytrawianie + system wiążący/system samotrawiący i nałożyć oraz skondensować niewielką ilość materiału kompozytowego na dnie ubytku w rejonie dodziąsłowym. Następnie w głąb tej nieutwardzonej jeszcze porcji materiału zostaje wprowadzony instrument Optra Contact (ryc. 2), którym należy mocno docisnąć pasek formówki do sąsiedniego zęba i równocześnie spolimeryzować materiał. Po polimeryzacji i usunięciu instrumentu z materiału w rejonie paska formówki widoczne są dwa małe zagłębienia i wypustka kompozytu pomiędzy nimi. To ona tworzy kontakt styczny. Następnie zagłębienia należy wypełnić niewielką ilością preparatu np. SDR lub x-tra base i spolimeryzować, a pozostałą część ubytku wypełnić kompozytem, jaki używany był do pierwszej warstwy. Jeżeli istnieje konieczność powtórzenia czynności dociskania paska formówki do sąsiedniego zęba (bo uzyskany kontakt styczny nie jest satysfakcjonujący), to należy tę procedurę wykonać zaraz po spolimeryzowaniu SDR lub x-tra base i dalej postępować zgodnie z opisaną instrukcją.

Zalety

Metoda ta nadaje się do wykorzystania w rozległych ubytkach II klasy Blacka wychodzących na powierzchnię policzkową/podniebienną/językową (w przypadkach, w których nie jest możliwe zastosowanie formówki sekcyjnej). Warunkiem jest możliwość objęcia zęba paskiem formówki pierścieniowej, odpowiednie jego napięcie w formówce i bardzo dokładne uszczelnienie klinem w rejonie dodziąsłowym. Ta czynność jest o tyle istotna, że uszczelnienie, które wydaje się początkowo poprawne, pod wpływem nacisku instrumentu Optra Contact może stać się niewystarczające i doprowadzić do powstania nawisu. Na podstawie doświadczeń własnych autorki polecają sprawdzenie przed wprowadzeniem pierwszej warstwy kompozytu, jaki nacisk wywiera instrument Optra Contact i czy nie powoduje rozszczelnienia w tym newralgicznym rejonie.

Narzędzie jest metalowe i brak transparentności można uznać za jego wadę, jednak jest bardzo trwałe, a jego końcówki pracujące nie ulegają odkształceniom czy złamaniom w czasie eksploatacji. Można je sterylizować w autoklawie. Płyny stosowane do dezynfekcji również go nie uszkadzają.

Wady

Instrument, ze względu na swój rozmiar, nie nadaje się do bardzo małych ubytków, ponieważ może się tam nie zmieścić lub z uwagi na swą nieprzezierność uniemożliwić polimeryzację.

Praca z tym narzędziem wymaga pewnej wprawy, gdyż musi być ono trzymane w ubytku pewnie i z jednakowym naciskiem, bez jakichkolwiek przesunięć, które mogą doprowadzić do powstania uszkodzonej (pękniętej, oderwanej) wypustki kompozytowej, tworzącej kontakt styczny.

Pewną niedogodnością lub słabym punktem procedury może być wypełnianie zagłębień w kompozycie po instrumencie Optra Contact, preparatem SDR/x-tra base. Jeśli zostanie wykonane to niestarannie lub niedokładnie, może dojść do niedokładnego połączenia materiałów lub uwięzienia bąbelka powietrza, co osłabi całość wypełnienia i jakość kontaktu stycznego.

Nacisk wywierany przez instrument na formówkę jest zwykle nieprzyjemny dla pacjenta. Aby to zniwelować, należy znieczulić go nasiękowo, nawet jeśli nie potrzebuje znieczulenia podczas opracowywania ubytku.

Uwagi

Możliwa jest praca z instrumentem na dwie ręce, jednak wywieranie jednakowego nacisku na pasek formówki z równoczesnym polimeryzowaniem materiału lampą wymaga wprawy. Z własnych doświadczeń wiemy, że instrument Optra Contact powinien być wtedy trzymany w ręce dominującej (prawej u praworęcznych). Znacznym ułatwieniem jest oczywiście praca na cztery ręce.

Należy też pamiętać, aby wspomniana powyżej pierwsza warstwa kompozytu nie była za duża, bo może dojść do niezamierzonego zatopienia i zablokowania końcówki instrumentu Optra Contact po polimeryzacji. Konieczność usunięcia tak uwięzionego narzędzia będzie skutkować uszkodzeniem wypełnienia.

Composi-Tight 3D

Small 03 opt

Ryc. 3. Elementy systemu Composi-Tight 3D: pierścień Soft Face 3D XR (niebieski), pierścień Soft Face 3D (pomarańczowy), poddziąsłowa formówka Slick Band do zębów trzonowych (z warstwą antyadhezyjną od strony ubytku).

Small 04 opt

Ryc. 4. Kleszcze do zakładania pierścieni separacyjnych systemu Composi-Tight 3D.

Do góry