• zniesienie nadwrażliwości,
  • odtworzenie utraconych tkanek – z wykorzystaniem dostępnych materiałów kompozytowych, kompomerowych, a w zaawansowanych przypadkach zastosowanie licówek czy koron.

W początkowych stadiach choroby warto zastosować lakiery fluorkowe. Według Szczepańskiej u osób narażonych na intensywne działanie kwasów samo ochronne działanie śliny bez wsparcia fluorem może być niewystarczające.[5] Wczesne zmiany erozyjne można remineralizować z użyciem preparatów z kompleksem CCP-ACP, który dostarcza aktywnej formy minerałów niezbędnych do neutralizacji kwasów.[6] Innym przykładem skutecznej terapii dla pacjentów zagrożonych erozją oraz z już obecnymi ubytkami erozyjnymi może być pasta przeciw erozji, której jony cyny wbudowują się w rozmiękczone przez kwasy szkliwo i czynią je bardziej odpornym na działanie kwasu.

Erozje zębów stanowią i będą stanowić duże wyzwanie dla współczesnej stomatologii. Należy działać wielokierunkowo. Konieczna jest profilaktyka powstawania zmian poprzez odpowiednią edukację prozdrowotną i promocję prawidłowych nawyków oraz leczenie i kontrola już powstałych zmian. To nam zapewni sukces w terapii, a naszym pacjentom komfort i satysfakcję.

Do góry