Dostęp Otwarty

Wnioski

  • Dobra postawa nie jest luksusem i nie wymaga dużego poświęcenia, a jedynie przemodelowania swojego myślenia o sposobie pracy.
  • Brak myślenia o sobie w trakcie pracy zawodowej doprowadza do sytuacji, kiedy lekarz nie jest w stanie pracować z uwagi na silne dolegliwości bólowe narządu ruchu.
  • Na występowanie dolegliwości bólowych u stomatologów ma wpływ zbyt długi czas i tempo pracy, przyjmowana statyczna pozycja, brak aktywności ruchowej.
  • Aby niwelować dolegliwości bólowe naturalnymi metodami, należy stosować przerwy między pacjentami na ćwiczenia oraz uprawiać regularną aktywność fizyczną o umiarkowanym nasileniu.
  • Okresowe wizyty u fizjoterapeuty pomogą przywrócić balans mięśniowo-powięziowy oraz mechanizmy kompensacyjne organizmu.
  • Rozwój wiedzy z zakresu ergonomii w pracy stomatologa zwiększa szanse młodszego pokolenia dentystów na mniejsze dolegliwości bólowe narządu ruchu, jeżeli będzie ta wiedza wdrażana już na poziomie studiów.