Small 02 opt

Ryc. 2. CBCT okolicy zęba 26, zmiany okołowierzchołkowe wokół korzeni oraz w bifurkacji. Próchnicowo zniszczony korzeń dalszy.

Small 03 opt

Ryc. 3. CBCT okolicy zęba 15, widoczny owalny korzeń i 2 kanały. Od strony podniebiennej cienka blaszka kości wyrostka zębodołowego.

Przed wykonaniem ekstrakcji zęba 26, ze względu na długotrwale istniejący stan zapalny przyzębia oraz wyciek ropny z kieszonki, zalecono pacjentowi przyjmowanie klindamycyny w dawce 600 mg dwa razy na dobę, 3 dni przed przystąpieniem do zabiegu oraz 3 dni po replantacji.

Zabieg rozpoczęto od wykonania znieczulenia miejscowego. Zastosowano 4-proc. artykainę. Przeprowadzono atraumatyczną ekstrakcję zęba 26, wyłyżeczkowano zmiany zapalne, nie stwierdzono połączenia z zatoką szczękową. Zębodół przepłukano 0,9-proc. roztworem NaCl (ryc. 4). Wykonano podcięcie okostnej od strony przedsionka w okolicy zęba 26 w celu mobilizacji płata kopertowego (ryc. 5). Brzegi rany w okolicy zęba 26 zbliżono szwem (ryc. 6). Następnie do zębodołu 26 założono jałowy tampon nasączony 0,5-proc. roztworem metronidazolu, aby zabezpieczyć ranę pozabiegową przed ewentualną kontaminacją.

Small 04 opt

Ryc. 4. Stan po ekstrakcji zęba 26.

Small 05 opt

Ryc. 5. Mobilizacja płata kopertowego w okolicy zęba 26.

Small 06 opt

Ryc. 6. Usunięcie zęba 15. Brzegi rany w okolicy zęba 26 zbliżone szwem przed zabiegiem autotransplantacji.

W kolejnym etapie usunięto z podniebienia ząb 15, który niezwłocznie umieszczono w zębodole po korzeniu podniebiennym zęba 26. Ranę po usuniętym zębie 15 zaopatrzono spongostanem i szwem hemostatycznym (ryc. 7, 8). Ząb 26 ustabilizowano w stosunku do dziąsła za pomocą szwów oraz do zębów sąsiednich (25, 27) za pomocą ligatury drucianej i materiału kompozytowego (ryc. 9).

Small 07 opt

Ryc. 7. Stan bezpośrednio po przeprowadzeniu autotransplantacji.

Small 08 opt

Ryc. 8. Stabilizacja zęba 15 za pomocą szwów.

Small 09 opt

Ryc. 9. Stabilizacja zęba 26 do zębów sąsiednich ligaturą drucianą.

Po 2 tygodniach od zabiegu autotransplantacji przeprowadzono leczenie endodontyczne transplantowanego zęba 15. Po kolejnych 4 tygodniach została usunięta ligatura druciana, a koronę zęba zaopatrzono tymczasową koroną kompozytową, w celu lepszej adaptacji do zębów sąsiednich (ryc. 10, 11). Na kontrolnym badaniu klinicznym pacjent pojawił się po 8 miesiącach. Nie zgłaszał żadnych dolegliwości bólowych, jedynie nieznaczną ruchomość zęba. Wykonano dokumentację fotograficzną (ryc. 12, 13) oraz badanie CBCT (ryc. 14). W obrazie tomograficznym zaobserwowano cechy apozycji tkanki kostnej wokół reimplantowanego zęba, co świadczy o postępującym procesie gojenia.

Small ryc 10 opt

Ryc. 10. Status radiologiczny autotransplantowanego zęba 15 w miejsce zęba 26 po leczeniu endodontycznym.

Small 11 opt

Ryc. 11. Stan po leczeniu endodontycznym i wykonaniu korony kompozytowej.

Small 12 opt

Ryc. 12. Stan 8 miesięcy po przeprowadzeniu zabiegu.

Small 13 opt

Ryc. 13. Stan 8 miesięcy po przeprowadzeniu zabiegu.

Small 14 opt

Ryc 14. Badanie kontrolne CBCT po 8 miesiącach – widoczna apozycja kości wokół korzenia zęba.

Do góry