Standardy ośrodka urazowego

Zakładano też tworzenie ośrodków urazowych w szpitalach dysponujących ośrodkami kardiologii interwencyjnej, angiochirurgii i oddziałami udarowymi lub planujących ich powołanie. Szpital winien zapewnić możliwość dalszej hospitalizacji chorym po kompleksowym zaopatrzeniu wszystkich obrażeń, a także rehabilitacji lub długotrwałej opieki medycznej osobom tego wymagającym. Dzięki temu nie powstanie problem, dokąd skierować pacjenta z ośrodka z chwilą ukończenia leczenia wysokospecjalistycznego.

Akredytację mogły więc uzyskać jedynie szpitale pełnoprofilowe, dysponujące szpitalnym oddziałem ratunkowym (SOR) wyposażonym zgodnie z najwyższymi wymogami referencyjnymi. Na SOR, pod kierunkiem wyznaczonego uprzednio kierownika zespołu urazowego (trauma team leader), ma się dokonać nie tylko wstępne zaopatrzenie i podtrzymanie czynności życiowych we wszystkich stanach zagrożenia życia, ale także pełna wstępna diagnostyka. Tam również przeprowadza się zwykle wstępne zabiegi ratujące życie i tam zapadają kluczowe decyzje odnośnie dalszego postępowania.

W przypadkach urazowych (przez odpowiedni oddział lub bezpośrednio) pacjent trafia na blok operacyjny, gdzie wdraża się zabiegi planowane w zależności od priorytetów, a w razie potrzeby rozłożone na etapy, zgodnie z zasadami damage control. Szpital musi więc posiadać w pełni wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt oddziały:

 • chirurgii ogólnej z technikami małoinwazyjnymi oraz rozwiniętą endoskopią diagnostyczną i operacyjną
 • intensywnej terapii wraz z możliwością leczenia nerkozastępczego oraz pełnego monitorowania hemodynamicznego, ciśnienia śródczaszkowego, ECMO (extracorporeal membrane oxygenation), hiperbarią tlenową itd.
 • neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i chirurgii naczyniowej, również z technikami małoinwazyjnymi – w tym radiologią interwencyjną.

Winien on również dysponować:

 • diagnostyką obrazową w pełnym zakresie, w tym ultrasonografią (USG) i USG metodą Dopplera, echokardiografią, tomografią komputerową (TK), angiografią TK i angiografią, dostępnymi przez 24 godziny
 • pełną diagnostyką laboratoryjną, w tym enzymatyczną, bakteriologiczną, immunologiczną i histopatologiczną
 • bankiem krwi zapewniającym przez całą dobę dostępność kompletu preparatów krwi, w tym tzw. krwi uniwersalnej, w ciągu 5 minut od zgłoszenia zapotrzebowania
 • możliwością konsultacji i współdziałania na oddziale wielu dalszych specjalistów: chirurga szczękowego, ginekologa, kardiochirurga, laryngologa, okulisty, torakochirurga, urologa, radiologa i innych
 • lądowiskiem dla śmigłowców.

Szpital musi mieć również ustalone zasady współpracy z:

 • ośrodkami rehabilitacji, w tym ośrodkami opiekuńczymi dla przewlekle chorych
 • ośrodkami wysokospecjalistycznymi umożliwiającymi postępowanie w pewnych szczególnych przypadkach (takich jak konieczność trans- i replantacji, przeprowadzenia skomplikowanych zabiegów odtwórczych, np. w przypadkach obrażeń ręki lub oparzeń)
 • transportem sanitarnym dostępnym natychmiast na życzenie.

Pacjenci wymagający leczenia w centrum urazowym

Medium 14250

Tabela 1. Bezwzględne kryteria przyjęcia do centrum urazowego

Bezwzględne kryteria przyjęcia do ośrodka (nie zastępuje on oddziałów urazowo-ortopedycznych ani innych, ale wypełnia lukę między nimi) określił Minister Zdrowia w odpowiednim rozporządzeniu (tab. 1).

Ośrodek może również przyjmować chorych poszkodowanych w wypadkach, leczonych wstępnie w innych szpitalach, po uzgodnieniu przeniesienia i ustaleniu warunków transportu.

Wybrane zasady leczenia najcięższych obrażeń15

Każdy ciężki uraz prowadzi do zaburzeń ogólnoustrojowych. Jest to podstawowa wiedza, z której wynika, że niezależnie od lokalizacji obrażeń przedmiotem zainteresowania leczących musi być cały pacjent (ryc. 1).

Medium 14322

Rycina 1. Postępowanie ratownicze i diagnostyczne na SOR u chorych poszkodowanych w wypadkach.

Oprócz chorych z MOC do centrum trafiają również najciężej poszkodowani z obrażeniami izolowanymi. Przedstawione niżej wybrane wytyczne postępowania w obrażeniach poszczególnych okolic ciała ilustrują poziom wyposażenia i zakres możliwości terapeutycznych niezbędnych do prawidłowego leczenia chorych (ryc. 2).

Small 14689

Rycina 2. Każdy uraz powoduje skutki miejscowe. Każdy ciężki uraz, niezależnie od lokalizacji obrażeń, powoduje skutki ogólnoustrojowe

Do góry