Na szczególną uwagę zasługują pacjenci poddawani planowanym operacjom wysokiego ryzyka lub z towarzyszącymi innymi czynnikami ryzyka, u których problemy kardiologiczne występują jedynie podczas obciążenia. W takim przypadku uzasadnione wydaje się wykonanie nieinwazyjnych badań obciążeniowych i na podstawie ich wyników dobór odpowiedniej, indywidualnej strategii terapeutycznej. W niektórych przypadkach konieczne może się okazać zrewidowanie zasadności wykonania procedury chirurgicznej względem ujawnionych obciążeń kardiologicznych.

Podsumowanie

W zależności od pilności zabiegu, stanu pacjenta, chorób kardiologicznych oraz innych obciążeń należy zastanowić się nad zasadnością konsultacji kardiologicznej. W niektórych sytuacjach będzie ona kluczowa w wyeliminowaniu zbędnego ryzyka i w dobrym przygotowaniu pacjenta do operacji, w innych zaś przypadkach – pilnych operacji, kiedy to każda minuta zwłoki może zmniejszyć szansę na powodzenie zabiegu – należy natychmiast operować. W wielu przypadkach kardiolog wskaże niezbędne kroki i pomoże zoptymalizować leczenie, co przekłada się także na ryzyko powikłań i w ogóle na przeżycie pacjentów.

Do góry