Podsumowanie

Powszechnie rejestrowane pogorszenie efektywności snu (skrócenie czasu trwania, pogorszenie jakości) negatywnie wpływa na stan zdrowia społeczeństwa.

Istnieje wiele dowodów wskazujących na ścisły związek zaburzeń snu z chorobami somatycznymi. Zaburzenia snu mogą predysponować do otyłości, niekorzystnie wpływać na gospodarkę węglowodanową powodując wzrost insulinooporności i wzrost szansy zachorowania na cukrzycę typu 2, a także liczne schorzenia w zakresie układu krążenia. Fakt ten jest szczególnie ważny w społeczeństwach, w których choroby układu krążenia stanowią pierwszą przyczynę przedwczesnych zgonów.

Wydaje się zasadne, aby konsekwentnie podkreślać konieczność zachowania elementarnej higieny snu i leczenia jego zaburzeń w zaleceniach dotyczących prozdrowotnych zmian stylu życia pacjentów.

Do góry