Nowości

Nowości

Ginekologia po Dyplomie 2013;15 (3): 69-76

Duże różnice we wskaźnikach cięć cesarskich w Stanach Zjednoczonych

Nawet po dokonaniu stratyfikacji według wielkości szpitali, prowadzenia dydaktyki, położenia geograficznego wskaźniki cięć cesarskich w Stanach Zjednoczonych różnią się prawie 10-krotnie: od niskich, 7,1%, do wysokich, wynoszących 69,96%. Są to zaskakujące wyniki badania przeprowadzonego przez naukowców z University of Minnesota oraz University of British Columbia, które ukazały się w marcowym numerze Health Affairs.

Podczas długiej dyskusji badacze ustalali 4 kierunki, które mogą pomóc zmniejszyć zróżnicowanie wskaźników cięć cesarskich między poszczególnymi szpitalami:
• Poprawa kształcenia i odpowiednia kwalifikacja pacjentek
• Gromadzenie i ocena danych dotyczących jakości opieki położniczej
• Wykorzystanie zaleceń Medicaid w celu poprawy procedur postępowania na oddziałach położniczych
• Zwiększenie udziału pacjentki w świadomym podejmowaniu decyzji.

Poza 10-krotną różnicą w całkowitych wskaźnikach cięć cesarskich między szpitalami w Stanach Zjednoczonych dane ujawniły 15-krotną różnicę (od 2,4 do 36,5%) liczby cięć cesarskich w ciążach małego ryzyka. Badacze zauważają, że w populacji małego ryzyka oczekiwali mniejszego zróżnicowania.

Small 18619

Tabela. Liczba porodów i odsetki cięć cesarskich w amerykańskich szpitalach

Badacze przeanalizowali dane dotyczące 817 318 porodów, które odbyły się w 2009 roku w 593 różnych szpitalach. W małych i powiatowych szpitalach stwierdzono istotnie większe zróżnicowanie wskaźników cięć cesarskich, podczas gdy w szpitalach uniwersyteckich zróżnicowanie było mniejsze.

Wysokie odsetki cięć cesarskich niepokoją ginekologów położników od dziesięcioleci i wystosowano wiele apeli o zmniejszenie ich liczby w Stanach Zjednoczonych. Mimo to, zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez autorów tego artykułu, wskaźnik cięć cesarskich zwiększył się z 20,7% wszystkich porodów w 1996 roku do 32,8% w 2011 roku. W porównaniach międzynarodowych odsetki cięć cesarskich w Stanach Zjednoczonych przewyższają odnotowywane w podobnych krajach bez wymiernych klinicznie korzyści.

Cięcie cesarskie jest znacznie droższe od porodu drogami natury (jak podają autorzy 12 739 vs 9048 dolarów dla prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w 2010 roku).

Badacze zauważają również, że cięcie cesarskie jest „ważnym, potencjalnie ratującym życie zabiegiem”, a liczba wskazań do cięcia cesarskiego zwiększyła się w ostatnich latach. Twierdzą, że same te zmiany nie mogą jednak tłumaczyć zwiększenia odsetka cięć cesarskich. Uważają, że przeciwnie, stosowane praktyki prawdopodobnie powodują zróżnicowanie wskaźników cięć cesarskich.

Kozhimannil KB, law MR, Virnig BA. Cesarean delivery rates vary tenfold among US hospitals; reducing variation may address quality and cost issues. Health Aff. 2013;32(3):527-535.

Obiecujący nowy szybki test w kierunku paciorkowców grupy B

Zgodnie z raportem badaczy przedstawionym na 33. corocznym spotkaniu Society of Maternal-Fetal Medicine, które odbyło się w lutym, nowy szybki test wykrywający obecność paciorkowców z grupy B (group B Steptococcus, GBS) dostarcza wiarygodny wynik w ciągu kilku godzin, a nie dni, jak w przypadku tradycyjnego posiewu.

Wyniki badania opublikowanego w Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology pokazały, że kolonizacja GBS została wykryta w ciągu 6,5 godziny za pomocą nowego testu opartego na technice immunoblot, w którym zastosowano błonę nitrocelulozową opłaszczoną przeciwciałami. Test charakteryzował się dużą wiarygodnością i wykazał wysoki poziom zgodności. Uzyskanie wyniku tradycyjnego posiewu w kierunku GBS zajmuje około 48 godzin.

Między marcem 2011 a majem 2012 badacze z University of Texas Health Science Center, Baylor College of Medicine i Kelsey-Seybold Clinic włączyli 356 kobiet w 35-37 tygodniu ciąży do badania przesiewowego w kierunku GBS. Średni wiek kobiet włączonych do udziału w badaniu, u których wykonano po 3 wymazy z pochwy i odbytnicy, wynosił 26,8±0,6 roku. Z dwóch wymazów wykonywano tradycyjny posiew (komercyjny vs w laboratorium szpitalnym), a z trzeciego wykonywano szybki test z wykorzystaniem badania opartego na metodzie immunoblot.

Badacze porównali czułość, swoistość i dodatnią oraz ujemną wartość predykcyjną z 95% przedziałami ufności dla laboratoryjnego komercyjnego posiewu w kierunku GBS i wyniku szybkiego testu w kierunku GBS. Czas od momentu rozpoczęcia wykonywania szybkiego testu w kierunku GBS do momentu otrzymania wyniku wynosił 6,5 godziny. Liczba zgodnych wyników testu między dwoma zaślepionymi niezależnymi badaczami wynosiła 314 (88,2%), czyli znacznie więcej niż oczekiwano (178 [50%]).

Badacze podsumowują: „Według nas szybki test w kierunku GBS okazał się skuteczny w wykrywaniu GBS u pacjentek przed porodem, był łatwy do wykonania oraz charakteryzował się unikalną możliwością stosowania testów w kierunku antybiotykooporności na etapie wykonywania posiewu. Te cechy mogą umożliwić zastosowanie tego testu w wielu sytuacjach w miejscowościach, w których dostęp do specjalistycznego sprzętu jest ograniczony”.

Faro JP, Bishop K, riddle G, et al. Accuracy of an accelerated, culture-based assay for detection of Group B Streptococcus. Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology. 2013;article id 367935. doi:10.1155/2013/367935.

Karmienie piersią nie chroni dzieci przed otyłością

Do góry