Wreszcie, członkowie zespołu zalecili utworzenie programów, które zwiększyłyby wiedzę na temat tego zespołu zarówno w społeczeństwie, jak i wśród lekarzy.

National Institutes of Health. Evidence-based methodology workshop on polycystic ovary syndrome, December 3–5, 2012: executive summary. http://prevention.nih.gov/workshops/2012/pcos/docs/PCOS_Final_Statement.pdf. Accessed February 19, 2013.

Do góry