Indukcja porodu w sytuacji przedwczesnego odpływania płynu owodniowego

W przypadku przedwczesnego odpłynięcia płynu owodniowego (PROM), jeżeli w badaniu klinicznym szyjka zostanie oceniona jako przygotowana do porodu, należy niezwłocznie rozpocząć indukcję za pomocą oksytocyny. W sytuacji, gdy szyjka zostanie oceniona jako nieprzygotowana do porodu, należy zastosować prostaglandyny lub po 6-12 godzinach od PROM rozpocząć indukcję przy użyciu oksytocyny. Dłuższe oczekiwanie zwiększa ryzyko infekcji. Szybsza indukcja porodu zmniejsza natomiast częstość zakażeń wewnątrzmacicznych i w okresie połogu oraz stosowania antybiotyków u noworodków.4

Indukcja porodu w ciąży obumarłej

Najskuteczniejszą metodą indukcji porodu w ciąży obumarłej <28 tygodnia niezależnie od wyniku klinicznej oceny dojrzałości szyjki macicy jest mizoprostol. Możliwe jest również zastosowanie oksytocyny w schemacie dużych dawek.4

Rekomendowany schemat dawkowania mizoprostolu w indukcji poronienia ciąży obumarłej w II trymestrze:17

 • 13-17 tydzień
  • 200 µg dopochwowo co 6 h (4 razy)
  • jeżeli nie ma efektywnych skurczów po pierwszej dawce, należy zwiększyć dawkę do 400 µg
  • maksymalna dawka dobowa – 1600 µg
 • 18-26 tydzień
  • 100 µg dopochwowo co 6 h (4 razy)
  • jeżeli nie ma efektywnych skurczów po pierwszej dawce, należy zwiększyć dawkę do 200 µg
  • maksymalna dawka dobowa – 800 µg

W przypadku stanu po cięciu cesarskim dokonuje się indukcji przy użyciu cewnika Foleya.

Rekomendowany schemat dawkowania mizoprostolu w indukcji porodu w ciąży obumarłej >26 tygodnia ciąży:17

 • 25-50 µg dopochwowo co 6 h (4 razy)
 • jeżeli nie ma efektywnych skurczów po pierwszej dawce, należy zwiększyć dawkę do 50-100 µg
 • maksymalna dawka dobowa – 600 µg

Przy braku efektów powyższy schemat można powtórzyć po upływie 24 godzin. Jeżeli zachodzi konieczność włączenia oksytocyny, jej dożylny wlew można podłączyć po 4 godzinach od ostatniej dawki mizoprostolu.

Nie należy stosować mizoprostolu w ciąży obumarłej w III trymestrze w stanie po cięciu cesarskim. Ryzyko pęknięcia macicy wynosi wtedy 1,2-10%. Przydatną metodą indukcji porodu w ciąży obumarłej >28 tygodnia ciąży jest indukcja przy użyciu cewnika Foleya.4,17

Możliwe błędy podczas przeprowadzania indukcji porodu

Do najczęściej spotykanych błędów w indukcji porodu zaliczamy:

 • niespełnione warunki do indukcji porodu
 • nieuwzględnienie przeciwwskazań do indukcji porodu
 • nieuwzględnienie wskazań do indukcji porodu
 • zastosowanie nieprawidłowej metody indukcji porodu
 • nieprawidłowe dawkowanie oksytocyny
 • nieznajomość metod reanimacji/resuscytacji wewnątrzmacicznej płodu
 • nieuwzględnienie przeciwwskazań do stosowania prostaglandyn
 • nieprawidłowe dawkowanie mizoprostolu
 • nieznajomość nowych preparatów prostaglandyn
 • nieznajomość bardzo bezpiecznej, niepowodującej tachysystole metody indukcji porodu – założenia cewnika Foleya

Podsumowanie

Z punktu widzenia lekarza praktyka szczególnie istotna jest znajomość zasad przeprowadzania indukcji porodu, która jest jedną z najczęstszych procedur położniczych, stosowaną w każdym szpitalu położniczo-ginekologicznym. Błędy w przeprowadzaniu indukcji porodu mogą mieć nieodwracalne skutki zarówno dla zdrowia kobiety, jak i jej dziecka.

©2015 Advanstar Communications Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone w języku polskim i angielskim. Artykuły tłumaczone z Contemporary OB/GYN za zgodą Advanstar Communications Inc. Jakiekolwiek kopiowanie w którymkolwiek języku, w części lub w całości, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Advanstar Communications Inc.i Medical Tribune Polska Sp. z o.o. całkowicie zabronione.
Do góry