Znacznie rozsądniejsze niż przewlekłe przyjmowanie statyny jest promowanie zdrowego stylu życia. Wyniki badań wskazują bowiem, że ryzyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca szybko się zmniejsza po zmianie sposobu żywienia i zaprzestaniu palenia tytoniu. Dzieje się tak w skali populacyjnej, jak i w badaniach klinicznych [18].

Podsumowanie

Należy stwierdzić, że w pierwszej kolejności u chorego z dyslipidemią należy ocenić ryzyko sercowo-naczyniowe. Bez względu na to jakimi wytycznymi będzie się posługiwał lekarz, to szczególna uwaga musi być zwrócona na czynniki ryzyka metabolicznego związane z otyłością i gospodarką węglowodanową. W postępowaniu terapeutycznym pierwszeństwo ma modyfikacja stylu życia i zmiana nawyków żywieniowych [19]. Z chwilą jednak podjęcia decyzji o leczeniu farmakologicznym należy zastosować dawkę statyny zapewniającą uzyskanie celu terapeutycznego.

Jeżeli wynik lipidogramu chorego jest nadal nieprawidłowy, bez wahania sięgamy po dodatkowe leki hipolipemizujące. Należy unikać błędu przedwczesnego zaprzestania terapii, jak i rezygnacji z wdrożonych zmian w stylu życia. Nawet przypadkowo wykryte, choćby w badaniach towarzyszących niektórym ubezpieczeniom, bezobjawowe dyslipidemie mogą wymagać leczenia. Zawsze leczeniu farmakologicznemu musi towarzyszyć zwiększenie aktywności fizycznej i odpowiednia dieta.

Do góry