Od redakcji

Wstęp

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (4): 1

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Pragnę wyrazić podziękowanie licznej rzeszy uczestników ostatniego Kongresu Akademii po Dyplomie KARDIOLOGIA za przyjęcie zaproszenia i obecność. Kongres ten cieszy się niesłabnącą frekwencją i ma swoich stałych słuchaczy. Najważniejszym bodaj elementem tych spotkań jest interaktywna dyskusja uczestników z wykładowcami. W tym roku ta forma spotkania była szczególnie udana i ożywiona. Dziękuję bardzo wykładowcom, którzy przyjęli zaproszenie do wygłoszenia wykładów, które były bardzo dobrze przyjęte przez słuchaczy.

Mamy nadzieję, że zainteresuje Państwa tematyka opracowań zawartych w kwietniowym numerze Kardiologii po Dyplomie. Numer rozpoczyna artykuł prof. Bogusława Okopienia ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawierający nowoczesne przedstawienie celów leczenia hipolipemizującego oraz szacowania ryzyka sercowo-naczyniowego. Ta tematyka przedstawiona jest na podstawie obowiązujących wytycznych ESC oraz najnowszych, niedawno opublikowanych 3 dokumentów wydanych przez amerykańskie towarzystwa kardiologiczne AHA i ACC. Szczególnie interesujące jest porównanie tych rekomendacji z europejskimi oraz zalecenia dla osób bez objawów, z grupy małego ryzyka sercowo-naczyniowego.
Autorki z Krakowa, prof. Magdalena Kostkiewicz oraz dr Katarzyna Holcman prezentują ważny temat korzystania z badań obrazowych w kwalifikacji do terapii resynchronizującej, aby lepiej identyfikować chorych, którzy odniosą korzyść z tej formy terapii niewydolności serca.
Warto przeczytać artykuł autorów z Zabrza na temat niefarmakologicznych metod profilaktyki udaru mózgu. Dr Witold Streb i wsp. prezentują nową metodę przezskórnego zamykania uszka lewego przedsionka, która zapoczątkowana została w ostatnich kilku miesiącach w kilku ośrodkach w Polsce. Autorzy prezentują kryteria kwalifikacyjne oraz przeciwwskazania do zastosowania tej metody.
Dorośli chorzy z zespołem Eisenmengera nie stanowią licznej grupy spośród chorych z tętniczym nadciśnieniem płucnym. Mają oni lepsze rokowanie niż chorzy z idiopatyczną postacią nadciśnienia płucnego, niemniej jednak postępowanie terapeutyczne wymaga szczególnej troski m.in. z uwagi na występujące u nich zaburzenia hematologiczne. Prowadzenie tych chorych w ramach programu terapeutycznego NFZ skłoniło nas do podzielenia się z Państwem informacjami na ten temat.
Doświadczony w złożonych procedurach naczyniowych zespół z Krakowa z Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Oddziału Chirurgii Naczyń przedstawia swoje wyniki zabiegów na tętnicy podobojczykowej i w obrębie pnia ramienno-głowowego, bogato ilustrując opracowanie zdjęciami z badań diagnostycznych i procedur terapeutycznych.
W dziale kardiologii interdyscyplinarnej artykuł o zawsze „trudnej chorobie” – sarkoidozie serca, przygotowany przez zespół kardiologiczno-pulmonologiczny z Gdańska. Warto dowiedzieć się o zasadach diagnostyki i aktualnych możliwościach leczenia.
Niezawodnie znajdziemy w numerze przypadki EKG oraz zagadkowe zdjęcia ECHO. Uaktualnimy swoją wiedzę, przeglądając doniesienia ostatniego miesiąca.
Tym z Państwa, do których ten numer Kardiologii po Dyplomie dotrze jeszcze przed Świętami, życzę pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

Do góry