Nieprawidłowa dieta jest głównym czynnikiem niekorzystnie wpływającym na stan zdrowia i wystąpienie chorób przewlekłych, w tym chorób układu krążenia. Samo włączenie pojedynczego suplementu, bez odpowiednich korekt nieprawidłowych zwyczajów żywieniowych, może nie przynieść oczekiwanych efektów. Niedobór lub nadmiar określonych składników pokarmowych może bowiem niwelować korzystny wpływ przyjmowanego suplementu.

Do góry