Podsumowanie

Zaciskające zapalenie osierdzia jest rzadkim, ale groźnym powikłaniem podostrego/przewlekłego zapalenia osierdzia charakteryzującym się utratą jego elastyczności, co prowadzi do ograniczenia prawidłowego napełniania jam serca podczas fazy rozkurczu. Każde schorzenie toczące się w osierdziu może prowadzić do ZZO.

Ryzyko rozwoju ZZO zależy od etiologii zapalenia osierdzia. Najczęściej wiąże się z przebyciem zakażenia bakteryjnego, zwłaszcza o charakterze ropnym. Do rzadszych przyczyn ZZO należą nowotworowe zapalenie osierdzia i zapalenie o podłożu immunologicznym, najrzadziej jest to wirusowe lub idiopatyczne zapalenie osierdzia.

Objawy choroby pojawiają się w odległym czasie od epizodu ostrego zapalenia osierdzia i są niespecyficzne. Chorzy skarżą się na zmęczenie, uczucie duszności, bóle w klatce piersiowej, bóle w okolicy prawego podżebrza, uczucie niemiarowego bicia serca czy powiększenie obwodu brzucha lub obrzęki podudzi.

W badaniu przedmiotowym można stwierdzić cechy prawokomorowej niewydolności serca, a w zaawansowanym stadium dochodzi także do włóknienia miocytów i dołączają się objawy lewokomorowej niewydolności serca.

Podstawowym narzędziem diagnostycznym jest badanie echokardiograficzne, w którym obserwuje się zwykle pogrubienie osierdzia, restrykcyjny profil napływu mitralnego oraz poszerzoną żyłę główną dolną o znacznie ograniczonej ruchomości oddechowej.

Badania TK i MR pozwalają na dokładny pomiar grubości osierdzia. TK lepiej uwidacznia zwapnienia, a MR umożliwia dynamiczną ocenę pracy serca zarówno w fazie skurczu, jak i rozkurczu.

Leczenie ma na celu przywrócenie lub poprawę prawidłowego napełniania jam serca. Podstawą leczenia dokonanych zmian jest zabieg chirurgiczny, perikardiektomia, który polega na usunięciu chorobowo zmienionego osierdzia. Niestety wiąże się on z bardzo wysoką śmiertelnością okołooperacyjną sięgającą w zależności od ośrodka 6-12%.

Do góry