Wspólne podejmowanie decyzji

US Preventive Services Task Force (USPSTF) daje podstawy ku temu, aby decyzja o wykonaniu przesiewowego badania w kierunku raka gruczołu krokowego była podejmowana wspólnie przez lekarza i pacjenta. Zdaniem członków tego zespołu dowody, na podstawie których byłoby uzasadnione zalecanie lub niezalecanie wykonywania takich badań w całej populacji mężczyzn w wieku <75 lat oraz niezalecanie ich wykonywania u mężczyzn w wieku 75 lat lub starszych oraz mężczyzn, których spodziewane przeżycie jest krótsze niż 10 lat, są niewystarczające.12

W przypadku wszystkich mężczyzn w wieku między 50. a 75. r.ż. lekarz powinien podejmować decyzje odnośnie wykonania przesiewowego oznaczania stężeń PSA wspólnie z pacjentem i fakt ten odnotować w dokumentacji medycznej. Pacjentom obciążonym czynnikami ryzyka powinno się uświadomić, że dotychczasowe dowody mają niewielką wartość oraz poinformować o możliwym niekorzystnym wpływie wyników badań przesiewowych. Zdrowym (nieobciążonym ryzykiem) mężczyznom warto powiedzieć, że oznaczanie stężenia PSA przynosi w najlepszym przypadku niewielką korzyść.

Oświadczenie

Cykl artykułów jest częściowo wspierany przez grant nr UL1RR024999 przyznany przez National Cancer for Research Resources. Grant ten jest nagrodą za badania translacyjne przyznaną uniwersytetowi w Chicago. Za treść niniejszego artykułu odpowiadają wyłącznie autorzy, których poglądy nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska National Center for Research Resources lub National Institutes of Health.

Do góry