W leczeniu bólów głowy leki sprzedawane bez recepty stosowane są najczęściej, a wiele z nich to leki złożone, po nadużywaniu których istnieje możliwość rozwoju polekowego bólu głowy. Dlatego chorym zalecane jest prowadzenie dzienniczka, w którym odnotowywane są okresy bólu głowy i liczba przyjmowanych przez chorego tabletek. Kofeina zwiększa ryzyko wystąpienia polekowych bólów głowy. Preparaty zawierające kofeinę powinny być zalecane jako leki drugiego wyboru zwłaszcza w leczeniu napięciowego bólu głowy. Należy zachować ostrożność również przy środkach zawierających barbiturany i kodeinę.

Omawiane badanie u chorych na różne rodzaje bólów głowy dowodzi, że leki złożone są wyraźnie skuteczniejsze niż placebo. W napięciowych bólach głowy sprawa nie była tak jednoznaczna, gdyż w tym rodzaju bólu głowy znacznie większy wpływ na wynik końcowy ma element psychologiczny.

 

Przedruk z „Nowości w medycynie – Ból”. 13.10.2011 (38/199). 

Do góry