4. Przyczyną płynu o charakterze przesięku w jamie opłucnej jest:

1. Rak płuca

‡ 2. Zapalenie płuc

‡ 3. Ostre zapalenie trzustki

‡ 4. Niewydolność serca

‡ 5. Rak piersi

Najczęstszymi przyczynami przesięku w jamie opłucnej są: niewydolność serca, marskość wątroby, choroby osierdzia, niedoczynność tarczycy, dializa otrzewnowa.


5. Wskaż prawidłowe stwierdzenia dotyczące zapalenia płuc wywołanego Pneumocystis jiroveci:

A. Czynnikiem ryzyka zachorowania jest zakażenie HIV
B. Jest to częsty rodzaj pozaszpitalnego zapalenia płuc

C. Lekiem z wyboru jest kotrimoksazol

D. Wyniki leczenia są lepsze u chorych zakażonych HIV

E. Choroba rzadko jest przyczyną zgonu

Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. BE, 2. AE, 3. ACD, 4. BD, 5. BCE

Pneumocystis jiroveci jest częstą przyczyną zapaleń płuc wśród chorych z obniżeniem odporności typu komórkowego. Głównymi czynnikami ryzyka zachorowania są stany upośledzonej odporności, np. zakażenie HIV, chłoniaki, białaczki. Najczęstsze objawy zakażenia to kaszel, zazwyczaj suchy, gorączka, duszność. W początkowym okresie zakażenia zmiany mogą nie być widoczne na zdjęciu RTG klatki piersiowej; najczęściej stwierdza się jednak obustronne, symetryczne zmiany w śródmiąższu o typie mlecznego szkła. Rozpoznanie polega na wykryciu trofozoitów lub cyst Pneumocystis jiroveci. Lekiem z wyboru jest podawany dożylnie lub doustnie kotrimoksazol, w razie jego nietolerancji można zastosować pentamidynę. U chorych zakażonych HIV wyniki leczenia są lepsze niż u chorych z pozostałych wymienionych grup ryzyka.


6. Do grupy dużego ryzyka zakażenia prątkiem gruźlicy i zachorowania na gruźlicę należą:
A. Kobiety w ciąży
B. Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek wymagający hemodializoterapii

C. Chorzy na cukrzycę

D. Osoby palące tytoń

E. Chorzy leczeni immunosupresyjnie

Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. ABC, 2. BCE, 3. ACE, 4. CE, 5. BDE

Do grupy dużego ryzyka zakażenia prątkiem gruźlicy i zachorowania na gruźlicę należą: chorzy na cukrzycę, nowotwór złośliwy lub przewlekłą chorobę nerek wymagający hemodializoterapii, leczeni immunosupresyjnie lub stosujący anty-TNFα, chorzy z zaburzeniami odporności, zakażeni HIV, osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków, bezdomni, imigranci z obszarów o dużej zapadalności na gruźlicę, osoby które miały kontakt z chorymi wydalającymi prątki gruźlicy wykrywane metodą rozmazu oraz osoby ze zmianami „minimalnymi” w płucach (widocznymi w RTG klatki piersiowej).

Do góry