10. Do najczęstszych powikłań ziarniniakowatości Wegenera (ziarniniakowatość z układowym zapaleniem naczyń) należą:

A. Przewlekła choroba nerek
B. Niewydolność oddechowa

C. Utrata słuchu

D. Zniekształcenie nosa

E. Utrata wzroku

Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. ABE, 2. ACD, 3. BDE, 4. CDE, 5. BCE

Główne powikłania ziarniniakowatości Wegenera (ziarniniakowatość z układowym zapaleniem naczyń) obejmują: przewlekłą chorobę nerek (42%), utratę słuchu (35%) i zniekształcenie nosa (28%). Znacznie rzadziej występuje zwężenie tchawicy (13%) i utrata wzroku (8%). Bardzo rzadkim powikłaniem jest niewydolność oddechowa.

Do góry