1. AC, 2. ACE, 3. BCE, 4. BCD, 5. AD

Leczenie dławicy Prinzmetala obejmuje modyfikację czynników ryzyka (przede wszystkim zaprzestanie palenia tytoniu), stosowanie antagonistów wapnia w dużych dawkach (np: nifedypina 60-120 mg/24 h; werapamil 240-480 mg/24 h). W razie braku efektu leczenia antagonistą wapnia należy dodać drugiego antagonistę wapnia, ale z innej grupy, albo długo działający azotan. Leczenie β-adrenolitykami jest przeciwwskazane, ponieważ leki te mogą wywołać skurcz tętnicy wieńcowej.10. Na podstawie zapisu EKG można rozpoznać:
A. Zawał ściany dolnej lewej komory – zmiany w odprowadzeniach I, aVL

B. Zawał ściany dolnej lewej komory – zmiany w odprowadzeniach II, III, aVF

C. Zawał ściany bocznej lewej komory – zmiany w odprowadzeniach I, aVL

D. Zawał koniuszkowy – zmiany w odprowadzeniach V1-V2

E. Zawał ściany przedniej lewej komory – zmiany w odprowadzeniach V1-V4

Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. ACE, 2. ABD, 3. BCE, 4. BDE, 5. CDE

Prawdopodobna lokalizacja obszaru niedokrwienia i martwicy mięśnia sercowego na podstawie zapisu EKG to:
• zawał ściany przedniej lewej komory, przegrody międzykomorowej – zmiany w odprowadzeniach V1-V4
• zawał ściany bocznej lewej komory i koniuszka serca – zmiany w odprowadzeniach I, aVL, V5-V6
• zawał ściany dolnej lewej komory – zmiany w odprowadzeniach II, III, aVF
• zawał prawej komory – zmiany w odprowadzeniach Vr4-Vr6 (uniesienie odcinka ST o ≥0,05 mV


Odpowiedzi do Egzaminu z interny: 1-5, 2-5, 3-3, 4-1, 5-1, 6-2, 7-5, 8-2, 9-3, 10-3

Do góry