Monitorowanie aktywności choroby

Monitorowanie aktywności choroby polega na ocenie:

  • stanu klinicznego co 1-3 miesiące aż do momentu osiągnięcia remisji (dzięki częstej kontroli możliwa jest zmiana leczenia w celu osiągnięcia remisji); w przypadku remisji wymagana jest kontrola co 3-4 miesiące
  • ogólnej aktywności choroby, liczby bolesnych i obrzękniętych stawów, oznaczeniu OB i CRP, wyliczeniu wskaźników aktywności choroby DAS28 i DAS44) oraz ocenie natężenia bólu za pomocą wizualnej skali analogowej (VAS – visual analogue scale)
  • liczby oraz postępu zmian strukturalnych za pomocą RTG rąk i stóp co 6-12 miesięcy od momentu rozpoznania choroby (80% nadżerek powstaje w ciągu pierwszych 2 lat)
  • działań niepożądanych stosowanych leków
  • zbiorczej ocenie stanu zdrowia przez pacjenta i lekarza (VAS)
  • ewentualnie ocenie niepełnosprawności wg kwestionariusza HAQ (Health Assessment Questionnaire) i jakości życia za pomocą kwestionariusza SF-36 (Short Form Health Survey).


Jeśli pojawiają się zmiany narządowe lub powikłania układowe (skórne, płucne, nerkowe, zapalenie naczyń, amyloidoza), konieczna jest diagnostyka i leczenie narządowo swoiste.

Rokowanie

Rokowanie zależy od aktywności choroby, zmian narządowych, zajęcia dużych stawów oraz chorób współwystępujących, np. miażdżycy czy czynników stylu życia, takich jak palenie papierosów. Do niezależnych czynników ryzyka progresji radiologicznej stwierdzanych podczas diagnostyki należą wczesna obecność nadżerek kostnych w badaniu RTG zajętych stawów, wysokie miano RF i aCCP, przyspieszone OB i podwyższone CRP.2

Chorzy z RZS żyją krócej – średnio ok. 7 lat w porównaniu z populacją ogólną. Najczęstszą przyczyną zgonów są incydenty sercowo-naczyniowe. W rokowaniu należy uwzględnić ryzyko niepełnosprawności, która ogranicza możliwość prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Szybkie włączenie leczenia metotreksatem oraz możliwość zastosowania leków biologicznych sprzyjają zmniejszeniu destrukcji stawowych. Potrzebne są jednak długotrwałe badania prospektywne pozwalające na wiarygodną ocenę stosowanej terapii.2,5

Do góry