2. Nie jest zarejestrowana w Polsce

3. Zawiera wirusy antygenowo identyczne z tymi, które wchodzą w skład szczepionek inaktywowanych

4. Nie może być stosowana u kobiet w ciąży

5. Jest podawana w formie iniekcji podskórnej


Żywa atenuowana szczepionka przeciw grypie (Live Attenuated Influenza Vaccine, LAIV) nie jest dostępna i zarejestrowana w Polsce, ale jest zatwierdzona do użytku w USA i produkowana pod nazwą FluMist. Szczepionka jest podawana donosowo w formie sprayu i zawiera wirusy antygenowo identyczne z tymi, które wchodzą w skład szczepionek inaktywowanych. Wirusy zawarte w LAIV są tzw. mutantami temperaturowymi, które nie wykazują zdolności do zakażenia dolnych dróg oddechowych, ale czasami po podaniu wywołują niewielkie objawy ze strony górnych dróg oddechowych. LAIV jest przeznaczona wyłącznie dla osób zdrowych w wieku od 5 do 49 lat. Przeciwwskazaniami do zastosowania żywej atenuowanej szczepionki przeciw grypie są: przebyty zespół Guillaina i Barrégo, ciąża i uczulenie na substancje zawarte w szczepionce. LAIV nie może być również stosowana u dzieci lub osób w okresie dojrzewania poddawanych terapii kwasem acetylosalicylowym lub leczonych innymi salicylanami.


Konsultacja: prof. dr hab. med. Ewa Bernatowska

8. W którym z poniższych przypadków rozpoznanie niedokrwistości u osoby z przewlekłą chorobą nerek nie jest możliwe?

1. U 50-letniej kobiety ze stężeniem hemoglobiny 10 g/dl

2. U 65-letniego mężczyzny ze stężeniem hemoglobiny 13 g/dl

3. U 32-letniej kobiety ze stężeniem hemoglobiny 11 g/dl

4. U 78-letniego mężczyzny ze stężeniem hemoglobiny 12,5 g/dl

5. W każdym przypadku rozpoznanie niedokrwistości jest możliwe


U osób z przewlekłą chorobą nerek, w zależności od przyczyny i stopnia upośledzenia ich czynności, dochodzi do rozwoju niedokrwistości normocytowej normobarwliwej. Głównymi przyczynami niedokrwistości w tej grupie chorych są: względny niedobór erytropoetyny, bezwzględny lub czynnościowy niedobór żelaza, niedobór kwasu foliowego i witaminy B12, utajona lub jawna utrata krwi, skrócony czas przeżycia erytrocytów i hamowanie czynności szpiku przez toksyny mocznicowe. Niedokrwistość u osób z przewlekłą chorobą nerek można rozpoznać, gdy stężenie hemoglobiny wynosi: <11,5 g/dl u kobiet, <13,5 g/dl u mężczyzn ≤70 r. ż. i <12 g/dl u mężczyzn >70 r. ż. Leczenie niedokrwistości ma na celu utrzymywanie stężenia hemoglobiny w przedziale 11-12 g/dl, a zwiększanie jej stężenia >12,5 g/dl zazwyczaj nie jest celowe, chociaż może być wskazane u niektórych chorych, zwłaszcza z cukrzycą.


Konsultacja: prof. dr hab. med. Michał Myśliwiec

9. Które stwierdzenia dotyczące kardiologicznego zespołu X są prawdziwe?

A. Występuje głównie u kobiet w okresie pomenopauzalnym

B. Wiąże się z dodatnią próbą wysiłkową

C. W koronarografii zwykle stwierdza się istotne zwężenia tętnic wieńcowych

D. Leczenie zespołu polega na stosowaniu α-adrenolityków, które ograniczają nasilenie dolegliwości i zmniejszają ich częstość

E. U większości chorych w ciągu kilku lat dochodzi do rozwoju niewydolności serca

Do góry