5. Do częstych przyczyn krwioplucia nie należy:

1. Rak płuca

2. Zapalenie oskrzeli

3. Bakteryjne zapalenie płuc

4. Nadciśnienie płucne

5. Rozstrzenie oskrzeli


Krwiopluciem nazywamy wykrztuszanie z dróg oddechowych krwi lub krwistej plwociny. Przyczyny tego stanu możemy podzielić na częste (>5% każda), umiarkowanie częste (1-4% każda) i rzadkie (<1%). Do częstych przyczyn krwioplucia należą: zapalenie oskrzeli, rozstrzenie oskrzeli, rak płuca, gruźlica i bakteryjne zapalenie płuc. Umiarkowanie częste przyczyny krwioplucia to: zatorowość płucna, nowotwory pierwotne płuc inne niż rak, przerzuty nowotworowe, ropnie płuca, mykobakteriozy, niewydolność lewokomorowa oraz urazy płuca, również jatrogenne (np. biopsja płuca, bronchoskopia, torakotomia, cewnikowanie tętnic płucnych). Rzadkimi przyczynami krwioplucia są: skazy krwotoczne osoczowe i płytkowe, zwężenie zastawki mitralnej, tętniaki tętnic płucnych i oskrzelowych, nadciśnienie płucne, infestacje pasożytnicze, aspergiloza, endometrioza, skrobiawica, aspiracja ciała obcego, zespół krwawienia pęcherzykowego – hemosyderoza, układowe zapalenia naczyń i choroby tkanki łącznej (np. ziarniniakowatość Wegenera, choroba Goodpasture’a, toczeń rumieniowaty układowy, zespół antyfosfolipidowy) oraz stosowanie niektórych leków (np. kwasu acetylosalicylowego, doustnych antykoagulantów, amiodaronu, penicylaminy) czy kokainy.


Konsultacja: prof. dr hab. med. Jerzy Kozielski

6. Spośród poniższych objawów klinicznych wybierz te, które są typowe dla łuszczycowego zapalenia stawów:

A. Zapalenie stawów obwodowych

B. Zapalenie palców

C. Symetryczne zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych

D. Zapalenie stawów międzypaliczkowych bliższych

E. Zapalenie przyczepów ścięgien do kości


Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. ABCDE, 2. ABE, 3. ABDE, 4. ABCE, 5. BCDE


Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS) jest przewlekłą chorobą zapalną stawów zaliczaną do spondyloartropatii seronegatywnych. Charakteryzuje się zmiennym przebiegiem, okresami zaostrzeń i remisji, brakiem związku pomiędzy aktywnością zmian skórnych i stawowych oraz różnymi postaciami zejścia choroby, która w perspektywie prowadzi do niepełnosprawności. Typowymi objawami klinicznymi ŁZS są: zapalenie stawów obwodowych, zapalenie stawów międzypaliczkowych dalszych, niesymetryczne zapalenie stawów kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych, zapalenie palców, zapalenie przyczepów ścięgien do kości (zwłaszcza przyczepów ścięgna Achillesa) oraz okaleczające zapalenie stawów z powstaniem tzw. palców teleskopowych. Do częstych objawów pozastawowych ŁZS zaliczamy: zapalenie tęczówki i błony naczyniowej oka, ogólne uczucie znużenia, zaburzenia nastroju i depresję. Zapalenie stawów międzypaliczkowych bliższych jest typowym objawem reumatoidalnego zapalenia stawów, a obustronne zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych występuje w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa.


Konsultacja: prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz

7. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące żywej atenuowanej szczepionki przeciw grypie:

1. Jest przeznaczona wyłącznie dla osób zdrowych od 5 do 49 r.ż.

Do góry