Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. ABE, 2. BD, 3. CE, 4. BDE, 5. ACE


Torbiele proste nerek to zazwyczaj torbiele nabyte, które nie spełniają kryteriów rozpoznania wielotorbielowatego zwyrodnienia nerek. Częstość ich występowania u osób dorosłych wynosi około 30% i wzrasta z wiekiem. Zwykle nie powodują żadnych objawów klinicznych, a jeśli są duże (>50 mm), mogą być przyczyną dolegliwości bólowych w boku lub okolicy lędźwiowej, uczucia pełności i ucisku w jamie brzusznej oraz nieswoistych objawów żołądkowo-jelitowych. Torbiele proste nerek mogą się powiększać wraz z wiekiem chorych, jednak nie udowodniono, aby zwiększały ryzyko wystąpienia przewlekłej choroby nerek. Podstawową metodą ich rozpoznania jest badanie ultrasonograficzne, a tomografię komputerową i rezonans magnetyczny wykorzystuje się głównie w rozpoznaniu różnicowym. Bezobjawowe torbiele proste nerek wymagają jedynie obserwacji i kontroli USG raz w roku. Jeśli występują objawy kliniczne bądź gdy torbiele są duże i uciskają narządy sąsiednie, dokonuje się ich opróżnienia i sklerotyzacji lub usunięcia chirurgicznego.


Konsultacja: doc. dr hab. med. Jacek Imiela

10. Do przyczyn zmniejszonej aktywności lub zmniejszonego stężenia antytrombiny należą:

A. Leczenie doustnymi antykoagulantami

B. Sepsa

C. Cholestaza

D. Ciąża

E. Leczenie heparyną niefrakcjonowaną


Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. AC, 2. ABE, 3. ABCDE, 4. BCD, 5. BDE


Antytrombina jest glikoproteiną należącą do rodziny inhibitorów proteaz serynowych. Jest naturalnym inhibitorem osoczowych czynników krzepnięcia, głównie trombiny, czynnika IXa i Xa. Hamuje także czynnik XIa, XIIa i kalikreinę. Przyczynami zmniejszonej aktywności lub zmniejszonego stężenia antytrombiny są: jej wrodzony niedobór, rozległe zabiegi operacyjne, urazy wielonarządowe, zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego, ciężkie uszkodzenie wątroby, sepsa, zespół nerczycowy, oparzenia, enteropatie wysiękowe, ciąża, leczenie heparyną niefrakcjonowaną i przyjmowanie estrogenów. Natomiast do przyczyn zwiększonej aktywności lub zwiększonego stężenia antytrombiny zaliczamy: leczenie doustnymi antykoagulantami i cholestazę.


Konsultacja: dr hab. med. Artur Mamcarz

Do góry