Program edukacyjny: dermatologia

Ostra grudkowa dermatoza

lek. Aleksandra Batycka-Baran

dr n. med. Wojciech Baran

lek. Iwona Kuczborska

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM, Wrocław
Medycyna po Dyplomie 2009; 18/10:131-133
Program edukacyjny akredytowany przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne i koordynowany przez prof. dr. hab. med. Eugeniusza Barana

Opis przypadku

27-letnia pacjentka została przyjęta do kliniki dermatologicznej w celu przeprowadzenia diagnostyki i leczenia zmian skórnych, które pojawiły się przed 2 tygodniami. Były to liczne, nieswędzące, rozsiane żywoczerwone grudki, zlokalizowane głównie na tułowiu i proksymalnych częściach kończyn (ryc. 1, 2). Niektóre z nich miały charakter krwotoczny i pokryte były strupem. Zmianom nie towarzyszyły objawy subiektywne. W wywiadzie pacjentka nie podawała występowania żadnych schorzeń alergicznych ani innych chorób przewlekłych. Przed wysiewem zmian skórnych nie zażywała leków. Nie zgłaszała także żadnych zakażeń. W podstawowych badaniach laboratoryjnych (morfologicznych i biochemicznych krwi ani w badaniu ogólnym moczu) nie obserwowano żadnych odchyleń od normy. Badania w kierunku zakażenia WZW typu B i C, kiły oraz HIV były ujemne. Na podstawie obrazu klinicznego oraz wywiadu ustalono rozpoznanie oraz wdrożono terapię. W leczeniu zastosowano: amoksycylinę z kwasem klawulanowym doustnie w dawce 2 g/24h oraz miejscowo kortykosteroidy w postaci aerozoli i kremów.

Pytania (może być więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź):

1. Biorąc po uwagę obraz kliniczny, najbardziej prawdopodobne u pacjentki rozpoznanie to:

a) Łuszczyca zwykła

b) Liszaj płaski

c) Łupież liszajowaty ostry (pityriasis lichenoides et varioliformis acuta)

d) Mięczak zakaźny

2. Najbardziej typowa lokalizacja zmian skórnych w przebiegu opisywanej jednostki chorobowej to:

a) Proksymalne części kończyn

b) Twarz

c) Łokcie, kolana i okolica krzyżowa

d) Tułów

3. Charakterystyczną cechą opisywanej choroby jest:

a) Bolesność zmian

b) Bezbolesność zmian

c) Występowanie głównie u kobiet

d) Polimorfizm zmian skórnych

4. Cechami zmian skórnych w przebiegu choroby są:

a) Silny świąd

Do góry