b) Brak świądu

c) Zajęcie błon śluzowych

d) Złuszczanie przy zejściu zmian skórnych

5. Opisywana jednostka chorobowa najczęściej towarzyszy:

a) Zakażeniom narządowym

b) Cukrzycy

c) Ciąży

d) Nowotworom

6. Jakie badanie rozstrzyga o rozpoznaniu w trudnych diagnostycznie przypadkach choroby?

a) Dermatoskopowe

b) Badanie histopatologiczne

c) Testy płatkowe

d) Test diaskopii

7. Postuluje się, że głównym czynnikiem powodującym wysiew zmian skórnych jest:

a) Stres

b) Zakażenie

c) Uraz

Small rycina 1 opt

Rycina 1. Liczne rozsiane grudki na tułowiu

Small rycina 2 opt

Rycina 2. Nieswędzące żywoczerwone grudki

d) Silna immunosupresja

Do góry