Współpraca ze specjalistami

Zmiana stylu życia to przedsięwzięcie wymagające czasu i skoordynowanych, wielodyscyplinarnych działań.15 Lekarz odgrywa w tym procesie kluczową rolę: uświadamia pacjentowi potrzebę zmian, inicjuje pracę nad nimi, kontroluje stopień ich trudności i edukuje pacjenta, podtrzymując jego zaangażowanie. Praca nad modyfikacją stylu życia pacjenta wymaga wszechstronnej wiedzy na temat odżywiania, aktywności fizycznej, radzenia sobie ze stresem lub innymi emocjami. Częstym problemem jest nieprzygotowanie lekarzy do udzielania porad dotyczących tak wielu dziedzin. Z drugiej strony, nawet wyszkolony i entuzjastycznie nastawiony lekarz może nie znaleźć czasu, aby w odpowiedni sposób zająć się tym problemem. W USA wielodyscyplinarne wsparcie zapewniają lekarzom organizacje American Diabetes Association,16 American Association of Diabetes Educators17 i American Dietetic Association;18 na stronach internetowych tych organizacji znajdziemy programy szkoleń oraz adresy miejsc, gdzie można uzyskać poradę dietetyka lub instruktora zajmującego się szkoleniem osób chorych na cukrzycę.

W wielu częściach kraju taka pomoc jest niestety niedostępna, jednak najważniejsze, co chcemy przekazać w tym artykule, to konieczność zmiany sposobu komunikowania się z pacjentem w kwestii stylu życia. Kładziemy również nacisk na stosowanie tych materiałów pomocniczych, które są dostępne, mogą być zaadaptowane i używane przez każdego lekarza.

Wnioski

Znaczenie zmiany stylu życia w leczeniu cukrzycy jest oczywiste i uznawane przez większość lekarzy. Wielu z nich ma jednak wątpliwości, czy podczas krótkiej rutynowej wizyty, bez dostępu do materiałów pomocniczych, możliwe jest nakłonienie niechętnego zmianom pacjenta do podjęcia takiego wyzwania. Proponujemy odłożyć na chwilę na bok pytania i wątpliwości dotyczące końcowych wyników podejmowanych działań. Zamiast tego warto spróbować rozpocząć rozmowę z pacjentem na temat jego problemów dotyczących zdrowia i pomóc mu wybrać jeden lub dwa małe cele, które mogłyby być bazą do dalszych zmian, prowadzących do redukcji ryzyka powikłań zależnych od stylu życia. Od podejmowania prób nagłej zmiany korzystniejsze będzie propagowanie zdrowego odżywiania się i zwiększenia aktywności fizycznej. Ważne, żeby dowiedzieć się, co dla pacjenta oznacza żyć zdrowiej i w jakim stopniu jest gotowy na zmiany.

Strach przed porażką, wysokie wymagania, porady niedostosowane do pacjenta, brak dobrych materiałów pomocniczych oraz wsparcia innych specjalistów zmniejszają prawdopodobieństwo powodzenia i zwiększają ryzyko wystąpienia powikłań cukrzycy związanych ze stylem życia. Pacjenta należy utwierdzić w przekonaniu, że poprzednie niepowodzenia nie determinują jego obecnych możliwości, wskazać mu praktyczne rozwiązania ułatwiające zmiany stylu życia oraz zapewnić pomoc specjalistów. Zwiększy to znacznie jego szanse na dokonanie trwałych zmian.

Przedstawiliśmy kilka wskazówek, które mogą okazać się skuteczne bez względu na czas, jakim dysponuje lekarz. Podaliśmy przykłady materiałów dla pacjentów, które ułatwią im wybór celów i wdrożenie pozytywnych zmian. Mamy nadzieje, że propozycje te spotkają się z zainteresowaniem lekarzy, ponieważ mogą zwiększyć skuteczność ich działania i satysfakcję zawodową ze skutecznej pracy nad zmianą stylu życia pacjentów.

Do góry