Na rynku farmaceutycznym znajduje się wiele preparatów magnezu stosowanych jako doustne suplementy diety. Wchłanianie magnezu podanego w suplemencie zależy od jego dawki, formy, rozpuszczalności w wodzie. Jest niewielkie w przypadku związków nieorganicznych, a nieco lepsze dla soli magnezu z kwasami organicznymi. Największą przyswajalność magnezu podanego w formie organicznej wykazano dla cytrynianu magnezu. Wchłanianie preparatów magnezu z przewodu pokarmowego dodatkowo zwiększa równoczesne podanie witaminy B6. Słaba przyswajalność magnezu, obniżana dodatkowo przez konsumpcję słodyczy, kawy, alkoholu, wolnych kwasów tłuszczowych oraz przez diuretyki, inhibitory kalcyneuryny oraz prawdopodobnie inhibitory pompy protonowej sprawia, że podczas rozsądnej suplementacji i przy prawidłowej wydolności nerek trudno jest go przedawkować.

Do góry