Medycyna po Dyplomie Nr 11 (listopad) / 2018

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

11/2018
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Psychiatria
Geriatria
Farmakoterapia
Kardiologia
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Diagnostyka laboratoryjna
Dermatologia
Pulmonologia
Egzamin z medycyny
Dla pacjenta