Współpraca dietetyka z lekarzem

Jak już wspomniano, dietetyk jest członkiem zespołu terapeutycznego, pełne leczenie pacjenta prowadzi lekarz. Przez cały czas konsultacji dietetycznych powinna zostać zachowana współpraca z lekarzem. Dietetyk powinien informować go o zaleceniach przekazywanych pacjentowi oraz o wszystkich napotkanych trudnościach dotyczących tych wytycznych.

Należy pamiętać, że nie u wszystkich pacjentów edukacja żywieniowa i zalecenia odnoszące się do zmian stylu życia przyniosą oczekiwane rezultaty. U wielu osób może to być spowodowane jedzeniem pod wpływem emocji, występowaniem zaburzeń odżywiania, takich jak: zespół kompulsywnego jedzenia, zespół nocnego jedzenia i nałogowe jedzenie. W badaniu przeprowadzonym wśród chorych z NAFLD u 30% rozpoznano zespół kompulsywnego jedzenia12. Ci pacjenci z powodu zaburzeń wydzielania neuroprzekaźników w układzie nagrody, nawet jeżeli bardzo chcą, nie potrafią zrealizować zaleceń dietetycznych13. Jeśli dietetyk podejrzewa, że u pacjenta występują zaburzenia odżywiania, powinien o tym poinformować lekarza, którego zadaniem jest przeprowadzenie diagnostyki i podjęcie odpowiedniego leczenia (farmakoterapia, skierowanie na psychoterapię14). Również lekarz podejmuje decyzję o farmakoterapii powikłań otyłości i skutków stosowania leków hepatoprotekcyjnych. Zgodnie z zaleceniami Polskiej Grupy Ekspertów z 2019 r. u pacjentów z NASH lekarz powinien rozważyć stosowanie bezpiecznych leków o udokumentowanych efektach przeciwzapalnych, antyoksydacyjnych lub hamujących apoptozę hepatocytów, takich jak witamina E, kwas ursodeoksycholowy (UDCA) czy kwas obeticholowy (OCA). Dietetyk nie powinien samodzielnie zalecać chorym z NAFLD stosowania leków hepatoprotekcyjnych zawierających ostropest, tymonacyk, fosfolipidy, karczoch, asparaginian ornityny, ponieważ nie ma dowodów na ich skuteczność4.

Podsumowanie

Trwała zmiana nawyków żywieniowych (dobrze dobrana i spersonalizowana dieta), regularna aktywność fizyczna i redukcja masy ciała pozwalają na zatrzymanie progresji NAFLD, a w niektórych przypadkach ustąpienie choroby. W procesie leczenia bardzo ważna jest współpraca lekarza i dietetyka.

Do góry