Podsumowanie

Przedwczesne wygasanie czynności jajników i wczesna menopauza oddziałują negatywnie na szereg aspektów zdrowia fizycznego, psychicznego i społeczne funkcjonowanie kobiety. Poza objawami wazomotorycznymi, urogenitalnymi i niepłodnością skutkują także zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, schorzeń autoimmunizacyjnych i osteoporozy, a także upośledzeniem funkcji neuropsychicznych. Przekłada się to na obniżenie jakości życia oraz zwiększoną śmiertelność. Właściwa opieka nad pacjentką obejmuje diagnostykę, próbę przeciwdziałania zmianom, identyfikację i leczenie wskazanych niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych, co wymaga zindywidualizowanego oraz interdyscyplinarnego podejścia. Kobietom z EM/POF rekomenduje się ponadto modyfikację stylu życia, odpowiednią suplementację i w przypadku braku przeciwwskazań stosowanie hormonalnej terapii zastępczej do czasu naturalnej menopauzy.

Do góry