Inne czynniki wpływające na stan śródbłonka rogówki

Poniżej omówiono inne czynniki mające istotny wpływ na ubytek liczby komórek śródbłonka rogówki, a co za tym idzie na utrzymanie jej integralności.

Stosowanie leków okulistycznych w postaci kropli zawierających chlorek benzalkonium

Chlorek benzalkonium charakteryzuje się silnym toksycznym działaniem na komórki śródbłonka rogówki, a jest on powszechnie używanym środkiem konserwującym w wielu lekach okulistycznych, w tym lekach przeciwjaskrowych. Dane dostępne w literaturze potwierdzają toksyczne działanie chlorku benzalkonium na śródbłonek.33

Biorąc pod uwagę fakt, że występowanie jaskry u pacjenta samo w sobie niesie za sobą zwiększone ryzyko zmniejszonej gęstości komórek śródbłonka, użycie chlorku benzalkonium w lekach przeciwjaskrowych staje się dodatkowym czynnikiem mogącym prowadzić do dekompensacji rogówki.2

Noszenie miękkich soczewek kontaktowych

Istnieją doniesienia potwierdzające, że noszenie miękkich soczewek kontaktowych ma wpływ na powstanie zmian morfologicznych komórek śródbłonka, szczególnie w postaci polimegatyzmu oraz zmniejszenia odsetka komórek heksagonalnych.34

Podsumowanie

Śródbłonek rogówki odgrywa bardzo istotną rolę w utrzymaniu integralności rogówki i jej prawidłowego funkcjonowania jako ośrodka optycznego. Przytoczone prace i publikacje wykazują, że istnieje szereg rozmaitych czynników wpływających zarówno na ubytek, jak i zmiany morfologiczne komórek śródbłonka. Rozpoznanie i identyfikacja kolejnych czynników mających wpływ na śródbłonek ze względu na jego istotną rolę wymagają dalszych badań.

Przedstawione dane z literatury wskazują, iż śródbłonek rogówki pełni niezwykle ważną funkcję, a pomiary gęstości komórek śródbłonka są ważnym parametrem wykorzystywanym w ocenie postępu wielu chorób narządu wzroku oraz wpływu zabiegu operacyjnego na gałkę oczną.

Do góry